Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom

Interdrought2020.com Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom Image
Hledáte knihu Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Veronika Kleňová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Všeobecné náhradníctvo, spočívajúce v ustanovení náhradného dediča v testamente pre prípad, že prvý ustanovený sa dedičom poručiteľa nestane, v súčasnom občianskom zákonníku Slovenskej republiky zakotvené nie je. Ide pritom o tradičný inštitút, vyplývajúci zo samotnej podstaty práva ustanoviť testamentom dediča. V čase zriaďovania testamentu poručiteľ nemôže predvídať, aký bude vývoj udalostí do a po jeho smrti a je preto len prirodzené, ak v záujme zachovania testamentu ustanoví i náhradného dediča. Predkladaná práca, v snahe podnietiť diskusiu o všeobecnom náhradníctve, sprostredkúva stav rímskoprávneho poznania, dotýkajúceho sa tohto právneho inštitútu. Predovšetkým prostredníctvom širokej diskusie, reagujúcej na právne problémy, ktoré priniesla prax, ale i teoretická polemika, vytvorili rímski právnici zo všeobecného náhradníctva (substitutio vulgaris) do najmenších podrobností rozpracovaný právny inštitút, ktorý napokon z veľkej časti vypovedá aj o ich ponímaní slobody vôle v oblasti dedičského práva.

NÁZEV SOUBORU: Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom.pdf

AUTOR: Veronika Kleňová

ISBN: 9788073804107

VELIKOST SOUBORU: 7,46 MB

STÁHNOUT ČÍST

Darovanie s príkazom v rímskom práve. ... Autorka sa usiluje o zodpovedanie otázok, ktoré sú rovnako aktuálne i v modernom občianskom práve: Je darovanie s príkazom ešte stále darovaním alebo už zmiešaným, prípadne výlučne odplatným právnym úkonom? ... Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom.

Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom. ... (substitutio vulgaris). Rímski právnici tento inštitút podrobne rozpracovali, pričom z veľkej časti substitutio vulgaris vypovedá aj o ponímaní slobody vôle v oblasti dedičského práva. Obsah:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY