Urolitiáza

Interdrought2020.com Urolitiáza Image
Trávit čas knihou Urolitiáza! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Urolitiáza a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Predkladaná monografia sa komplexne venuje problematike urolitiázy. Má 19 kapitol, ktoré zahrňujú celú šírku problematiky urolitiázy a to epidemiológiu, etiológiu, typy konkrementov, osobitné situácie pri urolitiáze, diagnostiku urolitiázy, zobrazovacie vyšetrovacie metódy pri urolitiáze, konzervatívnu liečbu urolitiázy, chirurgické a endoskopické metódy liečby urolitiázy, metafylaxiu konkrementov a konkrementy v močovom mechúri. V monografii sa zdôrazňuje význam individuálneho rozhodovania o optimálnom spôsobe liečby. Do úvahy sa berie veľkosť konkrementov, ich počet, lokalizácia, anatomické predpoklady a röntgenologické charakteristiky. Pri plánovaní aktívnej liečby sa zdôrazňuje význam resp. potreba zobrazovacími metódami vyšetriť aj anatómiu vývodných močových ciest. Nezastupiteľné miesto, najmä v prípadoch viacpočetnej a opakujúcej sa urolitiázy a geneticky podmienenej urolitiázy, má kompletné metabolické vyšetrenie. Dokumentuje všetky moderné spôsoby diagnostiky a liečby urolitázy. Metodicky opisuje liečbu urolitiázy – akútny management pri renálnej kolike, pri urosepse pri konkrementom zablokovanej obličke a v tehotenstve. Prevažná väčšina pacientov s urolitiázou je liečená farmakologicky a semininvazívnymi technikami. Vychádza sa z vlastných skúseností, komentuje využitie extrakorporálnej litotripsie, endoskopických metód, stentov. Monografia venuje pozornosť aj auxiliárnym metódam, ktoré sa používajú v liečbe urolitiázy, liečbe sprievodnej infekcie, poranení obličiek a močových ciest, poranení okolitých orgánov, rôznych spôsobov derivácie moču, krvácania. V závere sú spomenuté kalcifikácie pri obličkových tumoroch.

NÁZEV SOUBORU: Urolitiáza.pdf

AUTOR: Vincent Nagy

ISBN: 9788081522567

VELIKOST SOUBORU: 2,66 MB

STÁHNOUT ČÍST

Urolitiáza Biochemický ústav LF MU 2006 (J.S.) Urolitiáza Výskyt urolitiázy v naší populaci kolem 5%. Udává se (SNR a USA), že asi 12% populace během svého života prodělá (třeba i nevýznamnou) ataku urolitiázy.

Léčba. Některé kameny mohou být vyplaveny z těla už pomocí zvýšené tvorby moči. Čím více moči - vyvolané příjmem velkého množství tekutin - je transportováno močovodem, tím pravděpodobněji budou z těla vyloučeny krystalky a kameny.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY