Urolitiáza

Interdrought2020.com Urolitiáza Image
Hledáte knihu Urolitiáza? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Vincent Nagy? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Predkladaná monografia sa komplexne venuje problematike urolitiázy. Má 19 kapitol, ktoré zahrňujú celú šírku problematiky urolitiázy a to epidemiológiu, etiológiu, typy konkrementov, osobitné situácie pri urolitiáze, diagnostiku urolitiázy, zobrazovacie vyšetrovacie metódy pri urolitiáze, konzervatívnu liečbu urolitiázy, chirurgické a endoskopické metódy liečby urolitiázy, metafylaxiu konkrementov a konkrementy v močovom mechúri. V monografii sa zdôrazňuje význam individuálneho rozhodovania o optimálnom spôsobe liečby. Do úvahy sa berie veľkosť konkrementov, ich počet, lokalizácia, anatomické predpoklady a röntgenologické charakteristiky. Pri plánovaní aktívnej liečby sa zdôrazňuje význam resp. potreba zobrazovacími metódami vyšetriť aj anatómiu vývodných močových ciest. Nezastupiteľné miesto, najmä v prípadoch viacpočetnej a opakujúcej sa urolitiázy a geneticky podmienenej urolitiázy, má kompletné metabolické vyšetrenie. Dokumentuje všetky moderné spôsoby diagnostiky a liečby urolitázy. Metodicky opisuje liečbu urolitiázy – akútny management pri renálnej kolike, pri urosepse pri konkrementom zablokovanej obličke a v tehotenstve. Prevažná väčšina pacientov s urolitiázou je liečená farmakologicky a semininvazívnymi technikami. Vychádza sa z vlastných skúseností, komentuje využitie extrakorporálnej litotripsie, endoskopických metód, stentov. Monografia venuje pozornosť aj auxiliárnym metódam, ktoré sa používajú v liečbe urolitiázy, liečbe sprievodnej infekcie, poranení obličiek a močových ciest, poranení okolitých orgánov, rôznych spôsobov derivácie moču, krvácania. V závere sú spomenuté kalcifikácie pri obličkových tumoroch.

NÁZEV SOUBORU: Urolitiáza.pdf

AUTOR: Vincent Nagy

ISBN: 9788081522567

VELIKOST SOUBORU: 5,76 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kurz - Vybrané kapitoly dětské urologie - akutní stavy, urolitiáza. Typ akce: Kurz Kód akce: 229101101 Datum konání: 28.3.2020 Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 6, Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Cena: 1600 Kč Podrobné informace o akci ...

Urolitiáza : ledvinné kameny. Pojem urolitiáza označuje tvorbu a přítomnost kamenů v močových cestách. Dlouhodobým používáním speciálních pitných režimů, diet či přímo léčiv lze docílit zmenšení ledvinného kamenu na takovou velikost, že se spontánně vyloučí při močení.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY