Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Interdrought2020.com Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Image
Hledáte knihu Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať.V školskom roku 2016/2017 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.Obsah:Ciele výchovy a vzdelávania v materskej školeStupeň vzdelávaniaProfil absolventaVzdelávacie oblastiVzdelávacie štandardyVyučovací jazykOrganizačné podmienky na výchovy a vzdelávanie v materských školáchPovinné personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v materských školáchPovinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneo vzdelávaniaPodmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaníVýchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávaniaZásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov

NÁZEV SOUBORU: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788081402449

VELIKOST SOUBORU: 4,32 MB

STÁHNOUT ČÍST

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.

Predprimárne vzdelávanie v materských školách; Predprimárne vzdelávanie v materských školách Materská škola. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY