Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)

Interdrought2020.com Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník) Image
Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alena Kurtulíková. Přečtěte si s námi knihu Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník) na interdrought2020.com
Pracovný zošit Vybrané slová od autoriek PaedDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka.Výhody práce s titulom:* výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol.,* precvičuje a upevňuje sa vnímanie a pravopis každého vybraného a príbuzného (odvodeného) slova,* poskytuje dostatok rôznorodých cvičení pre rôzne typy detí,* prácu so zošitom možno vhodne zaradiť do vyučovania (na individuálnu/skupinovú prácu) a na domáce precvičovanie.Pracovný zošit obsahuje kľúč správnych odpovedí a zoznam základných vybraných slov.

NÁZEV SOUBORU: Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník).pdf

AUTOR: Alena Kurtulíková

ISBN: 9788081202209

VELIKOST SOUBORU: 2,61 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka. Výhody práce s titulom: - výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol.,

Pracovný zošit Fyzika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ korešponduje s usporiadaním učiva v učebnici fyziky schválenými ministerstvom školstva. Pracovný zošit[...] ZPU - Fyzika pre 8. roč.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY