Údolí, soutěsky a kaňony

Interdrought2020.com Údolí, soutěsky a kaňony Image
Trávit čas knihou Údolí, soutěsky a kaňony! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Údolí, soutěsky a kaňony a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace představuje přírodně nejcennější a dosud zachovaná údolí a poměrně vzácné a přitažlivé soutěsky a kaňony, protékané stálými nebo občasnými vodními toky nebo v současné době suché. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy a nastíněn vývoj v období čtvrtohor ve vztahu k podnebným změnám a mladým pohybům zemské kůry. Dále je připomenut i význam údolí pro osídlení, ekonomické a společenské aktivity, dopravu aj. Hlavní část je členěna do šesti kapitol podle povodí nejvýznamnějších řek: Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Dyje, Odry a ostatní. Nechybí ani připomínka chráněných území, připojena je dostupnost (turistická cesta, schůdnost, možnosti občerstvení apod.) a místopisný rejstřík. Text je doplněn barevnými fotografiemi.

NÁZEV SOUBORU: Údolí, soutěsky a kaňony.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788073761448

VELIKOST SOUBORU: 9,66 MB

STÁHNOUT ČÍST

Údolí • protáhlá sníženina na ZP • vzniklá fluviálními procesy • uklánějící se ve směru spádu vodního toku • typy: SOUTĚSKY KAŇONY EROZNÍ ÚDOLÍ NECKOVITÁ ÚDOLÍ ÚVALY PRŮLOMOVÁ - ANTECEDENTNÍ - EPIGENETICKÉ

Soutěsky Dadés a Todra jsou právem jedny z nejnavštěvovanějších lokalit v Maroku. V oparu narůžovělé skály, rozvrásněné hlubokými kaňony. Do toho všeho palmové oázy a sídla ze sušených cihel. Údolí Dadés měří několik desítek kilometrů, do kterých jsou vměstnány vesnice s tajemnými kasbami a palmové oázy.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY