Hra a její využití v předškolním vzdělávání

Interdrought2020.com Hra a její využití v předškolním vzdělávání Image
Trávit čas knihou Hra a její využití v předškolním vzdělávání! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Hra a její využití v předškolním vzdělávání a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Předškolní věk je považován za věk hry, neboť hra tvoří základní činnost dítěte v tomto období. Prostřednictvím hry dítě poznává svět.Ve světě hry, tj. ve světě symbolů, fantazie, snů a přání uspokojuje své potřeby a vyjadřuje sebe samo, rozvíjí svůj intelekt, tvořivost, vyjadřuje emoce, socializuje se. Současné pojetí předškolního vzdělávání klade na hru dítěte velký důraz. Považuje ji za nástroj rozvíjení dětské osobnosti, za základní metodu, kterou je třeba při výchově a vzdělávání dětí užívat, aby byl naplněn vzdělávací obsah kurikula. Učení hrou by mělo být prožitkové a kooperativní, mělo by být založeno na přímých zážitcích dítěte, mělo by podporovat zvídavost, radost z učení a zájem o objevování. Předškolní vzdělávání má navazovat na spontánní činnosti dítěte, jeho vlastní plány, zájmy, potřeby a vůli. V tomto duchu má dítě dále cíleně podněcovat a stimulovat tak, aby byly naplněny cíle předškolního vzdělávání.Publikace se věnuje hře dětí předškolního věku, pojednává o specificích hry a v pojetí současného předškolního vzdělávání předkládá učitelkám mateřských škol řadu praktických informací a návodů, jak integrovaný vzdělávací obsah koncipovat u dětí formou hry s ohledem na jejich věk a vývojové zvláštnosti tak, aby byl naplněn princip individualizace. Praktická rovina navazuje na teoretická východiska této problematiky doplněná o ukázky z praxe. Tato provázanost vede učitelky k hlubšímu pochopení daného tématu a tím k zefektivnění jejich práce s dětmi. Kniha je určena pedagogům mateřských škol.

NÁZEV SOUBORU: Hra a její využití v předškolním vzdělávání.pdf

AUTOR: Eliška Suchánková

ISBN: 9788026206989

VELIKOST SOUBORU: 8,44 MB

STÁHNOUT ČÍST

Hra a její využití v předškolním vzdělávání. UčebniceMapy.cz. Rok vydání: neuveden ISBN: 9788026206989

Hra a její využití v předškoln... UNIMARC/MARC; Hra a její využití v předškolním vzdělávání / Hlavní autor: Suchánková, Eliška: Jazyk: Čeština: ... a Hra a její využití v předškolním vzdělávání / |c Eliška Suchánková 250 |a Vyd. 1. 260 |a Praha ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY