Pradějiny

Interdrought2020.com Pradějiny Image
Trávit čas knihou Pradějiny! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Pradějiny a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Prvních jedenáct kapitol Bible patří k nejznámějším biblickým pasážím. Není proto divu, že o příbězích popisujících stvoření, konflikt Kaina a Ábela, potopu a stavbu babylónské věže existuje tolik falešných domněnek a roztodivných interpretací. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč rozhlasový redaktor Petr Vaďura požádal biblistu Jiřího Beneše, vedoucího katedry biblických studií na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, aby spolu hovořili o tom, co říká samotný hebrejský text. Beneš text překládá a vykládá tak, že se čtenáři stávají přímými účastníky dění. Nezabývá se zde textovou kritikou, nezkoumá, kdo texty napsal a jakými úpravami prošly. Jeho výklady jsou vedeny citem pro existenciální situaci dnešního člověka, takže posluchač se stává jednou z postav vyprávěného biblického příběhu. Kniha proto nepodává jen informace, ale především zve k oslovení a zásahu hluboko v lidském nitru.

NÁZEV SOUBORU: Pradějiny.pdf

AUTOR: Petr Vaďura

ISBN: 9788070171301

VELIKOST SOUBORU: 9,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha Člověk a jeho pradějiny podává slovem a obrazem současný vědecký výklad geneze člověka - zahrnuje vývoj lidského rodu v jednotlivých obdobích pravěku až do moderního historického období lidstva.

Zachycuje vznik prvních kultur a civilizací, osidlování zeměkoule, zrod moderní civilizace a její budoucí perspektivy. Čtenáři jsou předloženy nové poznatky z oboru antropologie a prehistorie. Kniha Člověk a jeho pradějiny vyšla v uplynulých letech v 15 zemích světa v celkovém nákladu téměř jednoho milionu výtisků.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY