Medzinárodné právo verejné

Interdrought2020.com Medzinárodné právo verejné Image
Medzinárodné právo verejné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ján Klučka. Přečtěte si s námi knihu Medzinárodné právo verejné na interdrought2020.com
V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a sankcie v medzinárodnom práve). V šestnástich kapitolách autor podáva nielen o základnú analýzu všeobecne uplatňovaných inštitútov a noriem medzinárodného práva, ale aj o zachytáva určité vývojové trendy, prípadne budúce smerovanie toho-ktorého inštitútu.Publikácia je určená nielen poslucháčom právnických fakúlt, ale každému, kto sa intenzívnejšie zaujíma o medzinárodnú politiku a medzinárodné právo.

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodné právo verejné.pdf

AUTOR: Ján Klučka

ISBN: 9788081687433

VELIKOST SOUBORU: 8,96 MB

STÁHNOUT ČÍST

Všechny informace o produktu Medzinárodné právo verejné - Peter Vršanský, Jozef Valuch, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Medzinárodné právo verejné - Peter Vršanský, Jozef Valuch.

s medzinárodným zameraním (napr. Medzinárodné vzťahy). Predmet je prerekvizitou k nasledujúcim predmetom: Medzinárodné právo verejné II. Forma výučby: Predmet sa vyučuje formou prednášok, seminárov a samoštúdia počas trinástich týždňov. Prednášky sa konajú v rozsahu dvoch hodín týždenne a reflektujú konkrétnu tému

SOUVISEJÍCÍ KNIHY