Osevné postupy.

Interdrought2020.com Osevné postupy. Image
Osevné postupy. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Osevné postupy. na interdrought2020.com
Správne striedanie plodín patrí ešte stále k najúčinnejším agrotechnickým opatreniam, zvyšujúcim úrody pestovaných plodín. Tlak európskeho agrárneho trhu - trhová ekonomika neúprosne testuje efektívnosť a kvalitu rastlinnej výroby. Poľnohospodársky prvovýrobcovia sú nútení orientovať sa na úzky okruh eko-nomiky najrentabilnejších plodín. Takáto trhom ovplyvnená štruktúra rastlinnej výroby sa začína negatívne prejavovať vo viacerých oblastiach: - klesá úrodnosť pôdy (pokles obsahu humusu v pôde, zvyšuje sa kyslosť pôdy - absencia vápnenia)- narastá zhutnenosť a erodovateľnosť pôdy- jednostranne orientovaná rastlinná výroba spôsobuje zvyšovanie zaburine- nosti, rozšírenie chorôb a škodcov. Predkladaná publikácia obsahuje základné poznatky o striedaní osevných postupov v bežných i špeciálnych podmienkach. Publikácia je určená predovšetkým agronómom, súkromne hospodáriacim roľníkom, farmárom a poslucháčom poľnohospodárskych škôl.Cieľom publikácie je pomôcť poľnohospodárskej prvovýrobe nájsť správnu cestu k dosiahnutiu čo najväčšej vyváženosti celej rastlinnej výroby aj v trhovo náročných podmienkach.

NÁZEV SOUBORU: Osevné postupy..pdf

AUTOR: none

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 6,77 MB

STÁHNOUT ČÍST

Jak připravit osevní plán a postupy? Saláty před rozesazením. 12. únor 2016 Lenka Rutteová Tipy a rady 9880 zobrazení 1229 slov. Každý rok bychom si měli pečlivě naplánovat, co, kdy a kam zasadíme nebo zasejeme. Na první pohled to vypadá jako jednoduché rozvržení plochy záhonů, kterou máme k dispozici. Ale pozor, i ...

Osevní postupy musí být sestaveny tak, aby se ovocné rostliny v podnožovém oddělení vracely na původní stanoviště nejdříve za 2 - 3 roky a ve štěpnici za 4 - 5 let. K dosažení obnovy úrodnosti a drobtovité struktury půdy musí se do osevních postupů školek začlenit tyto jetelotravní směsi:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY