Ergoterapie

Interdrought2020.com Ergoterapie Image
Trávit čas knihou Ergoterapie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ergoterapie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Ergoterapie je obor léčebné rehabilitace, jež pomáhá pacientům řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné. Tím podporuje aktivní začlenění do společnosti a přispívá k zachování optimální kvality života. Klienty ergoterapie jsou osoby, u nichž došlo v důsledku onemocnění, úrazu, vývojové vady či procesu stárnutí k potížím s vykonáváním každodenních aktivit. Ergoterapeut provádí především nácvik běžných denních činností (např. osobní hygieny, oblékání, přesunů, přípravy jídla, nakupování, manipulace s penězi).Mgr. Jana Jelínková je ergoterapeutka a prezidentka České asociace ergoterapeutů. Mária Krivošíková, M.Sc., je vedoucí ergoterapeutka na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. Lékařské fakulty UK v Praze, kde rovněž tento obor vyučuje. Mgr. Ludmila Šajtarová je ergoterapeutka na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. Lékařské fakulty UK v Praze, kde rovněž tento obor vyučuje.

NÁZEV SOUBORU: Ergoterapie.pdf

AUTOR: Ludmila Šajtarová

ISBN: 9788073675837

VELIKOST SOUBORU: 4,10 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ergoterapie je obor rehabilitace, jehož cílem je co nejdříve navrátit pacienta do aktivního života, a to v míře a stavu, v jakých se nacházel před onemocněním nebo úrazem.V našem rehabilitačním zařízení se vzhledem ke struktuře pacientů zaměřujeme dvěma směry.. Tím prvním je pomoci pacientovi v akutním stadiu zvládnout sebeobslužné činnosti, pomoci mu v ...

Nácvik běžných činností pro soběstačný život. Ergoterapeuti pomáhají lidem s nějakým omezením zvládat každodenní činnosti. Využívají k tomu specifické metody a techniky, včetně nácviku konkrétních dovedností.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY