Keltské bájesloví

Interdrought2020.com Keltské bájesloví Image
Trávit čas knihou Keltské bájesloví! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Keltské bájesloví a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Keltové byli jakýmisi všudybyly starověku. Jejich stopy jsou roztroušeny od Galatie, nacházející se v dnešním Turecku, přes střední Evropu až po Portugalskou Galicii a samozřejmě - Britské ostrovy. O jejich kosmologii, názorech na vznik a uspořádání světa, sice prakticky nic nevíme, zato se dochoval dostatek archeologických a ikonografických dokladů o běžném, nijak bezstarostném životě. Teprve ve středověku se začnou písemně zaznamenávat příběhy hustě protkané mythologickými motivy. Nejbohatší žeň sklízíme z literatury irské a velšské, bez jejichž barvité představivosti bychom byli ochuzeni o nedozírný obzor.

NÁZEV SOUBORU: Keltské bájesloví.pdf

AUTOR: James MacKillopy

ISBN: 9788071068815

VELIKOST SOUBORU: 5,93 MB

STÁHNOUT ČÍST

Keltské bájesloví - MacKillopy James - Keltové byli jakýmisi všudybyly starověku. Jejich stopy jsou roztroušeny od Galatie, nacházející se v dnešním Turecku, přes střední Evropu až po Portugalskou Galicii a samozřejmě - Britské ostrovy. O jejich kosm

Bazar - Keltové byli jakýmisi všudybyly starověku. Jejich stopy jsou roztroušeny od Galatie, nacházející se v dnešním Turecku, přes střední Evropu až po P...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY