Československá armáda v zahraničí 1939-1945

Interdrought2020.com Československá armáda v zahraničí 1939-1945 Image
Československá armáda v zahraničí 1939-1945 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milan Polák. Přečtěte si s námi knihu Československá armáda v zahraničí 1939-1945 na interdrought2020.com
Publikace je pokračováním úspěšné knihy Československé legie 1914–1918 / Československá armáda 1918–1939 (Paseka 1998). První oddíl je věnován období druhé světové války, popisuje vybavení československých jednotek v zahraničí (v Polsku a ve Francii, ve Velké Británii a na Blízkém východě, v Sovětském svazu), dále tzv. vládního vojska zřízeného protektorátními úřady na tehdejším okupovaném území a armády Slovenského státu. Přihlédnuto je i k účasti československých občanů v protifašistickém odboji doma i v zahraničí. Další část publikace sleduje poválečné změny výstroje a výzbroje čs. armády (resp. ČSLA) od roku 1945 až do konce československé federace v roce 1992.

NÁZEV SOUBORU: Československá armáda v zahraničí 1939-1945.pdf

AUTOR: Milan Polák

ISBN: 8071853925

VELIKOST SOUBORU: 10,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

„Česká", nebo „československá" armáda? Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939-1945. Praha: Academia, 2017. 525 s. ISBN 978-80-200-2608-8.

Československý odboj (1939-1945), zvaný též druhý československý odboj, bylo odbojové hnutí, které se začalo formovat bezprostředně po německé okupaci Čech a Moravy a založení Slovenského státu v březnu 1939 a skončil s porážkou nacistického Německa a osvobozením posledních částí Československa v roce 1945.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY