Daňové a nedaňové náklady 2018

Interdrought2020.com Daňové a nedaňové náklady 2018 Image
Hledáte knihu Daňové a nedaňové náklady 2018? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je David Zámek? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat. Je určena podnikatelům, účetním podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.

NÁZEV SOUBORU: Daňové a nedaňové náklady 2018.pdf

AUTOR: David Zámek

ISBN: 9788090589971

VELIKOST SOUBORU: 8,51 MB

STÁHNOUT ČÍST

nedaňové rezervy - napríklad rezervy na pokuty a penále, rezervy, ktorých tvorba nie je daňovo uznaná, ale daňovo uznané budú náklady, ku ktorým sa viaže použitie rezervy - napríklad rezervy na zostavenie daňového priznania. Daňové rezervy v roku 2018 a 2019. Podľa § 19 ods. 3 písm.

Náklady, které jsou zaúčtovány a které nepovaľujeme za nedaňové náklady, nazýváme náklady daňovými. Jsou součástí účetnictví a do daňového přiznání k dani z příjmů PO se samostatně nevyčíslují - jsou součástí výsledku hospodaření před zdaněním, ze kterého daňové přiznání vychází.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY