Competitive Intelligence

Interdrought2020.com Competitive Intelligence Image
Hledáte knihu Competitive Intelligence? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je František Bartes? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Základním východiskem autorova chápání Competitive Intelligence (CI) je skutečnost, že Competitive Intelligence chápe jako systémovou aplikační disciplínu. Žádný ze zahraničních, ani tuzemských autorů tento způsob chápání CI neuvádí. Toto pojetí Competitive Intelligence jako systémové aplikační disciplíny staví před analytiky Competitive Intelligence nové možnosti. Autor zde navrhuje zcela originální „Pracovní plán Competitive Intelligence“. Jeho použití si vynucuje radikální změnu ve vytváření podmínek, které zabezpečují úspěšnou realizaci zpravodajské analýzy informace. Tato činnost se realizuje v tzv. Zpravodajské analýze informace, kterou autor považuje za „královskou disciplínu“ Competitive Intelligence. Zpravodajská analýza informace je svojí podstatou nejdůležitější a zároveň nejnáročnější etapou Competitive Intelligence. V této etapě se analyzují získaná data z primárního i sekundárního výzkumu. Právě v ní dochází k tvorbě přidané hodnoty u analyzované informace, tedy ke vzniku zpravodajství. Většinou se tímto způsobem získává znalost o budoucích záměrech konkurence.Tato skutečnost umožňuje předávat vrcholovému vedení firmy hodnověrné podklady pro jeho strategické rozhodování, a proto musí být zabezpečena na velmi vysoké úrovni. V podnikové praxi této úrovni odpovídá tzv. inženýrská činnost, která je realizovaná rozhodujícími faktory: vědou, technikou a praxí. Z výše uvedeného vyplývá, že ve své podstatě správně pochopené a v podnikatelské praxi realizované Competitive Intelligence vytváří tzv. „předpověď o budoucnosti“. A právě v tomto a jen v tomto pojetí, má Competitive Intelligence svůj význam pro podnik.

NÁZEV SOUBORU: Competitive Intelligence.pdf

AUTOR: František Bartes

ISBN: 9788074181139

VELIKOST SOUBORU: 9,59 MB

STÁHNOUT ČÍST

Competitive intelligence is the result of a company's efforts to gather and analyze information about its industry, business environment, competitors, and competitive products and services. The information-gathering and analysis process can help a company develop its strategy or identify competitive gaps.

The Competitive Intelligence Unit es una firma de consultoría estratégica, dimensionamiento e investigación de mercados con alcance global y especialización en América Latina. Cuenta con amplia experiencia en mercados de comunicaciones (telecomunicaciones y radiodifusión), infraestructura y tecnolog

SOUVISEJÍCÍ KNIHY