Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu

Interdrought2020.com Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu Image
Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Antonín Kaňa. Přečtěte si s námi knihu Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu na interdrought2020.com
V posledních letech prošla veřejná správa v České republice významnými systémovými změnami, zejména na úrovni územní veřejné správy. Oblast veřejné správy byla rovněž významně ovlivněna vstupem České republiky do Evropské unie. Postupně došlo k zapojení do evropských struktur a spolupráce s členskými zeměmi v této oblasti umožňuje České republice aktivní spoluúčast při tvorbě kvalitně fungující správy v evropském kontextu. Se zřetelem k výše uvedeným procesům a k rozvoji přeshraniční spolupráce s partnery z německy mluvících zemí je stále naléhavěji pociťována potřeba, aby se pokud možno sjednotila odborná terminologie v oblasti veřejné správy, její reformy a modernizace. Předkládaná publikace má sloužit především tomuto účelu a umožnit lepší a přesnější komunikaci všem, kteří se touto problematikou zabývají. Česká část slovníku vznikala zejména podrobnou excerpcí desítek předmětných zákonů (hlavní z nich uvádím v textu), článků v odborných časopisech a dalších materiálů o reformě a modernizaci veřejné správy. Obsahuje více než 19 000 hesel. Německé ekvivalenty byly čerpány zejména z odpovídajících právních norem německy mluvících zemí a v řadě případů byly rovněž konzultovány s německými odborníky. Pro doplnění, konzultace a korektury byly použity specializované slovníky a další materiály, které uvádím na závěr.

NÁZEV SOUBORU: Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu.pdf

AUTOR: Antonín Kaňa

ISBN: 9788072018369

VELIKOST SOUBORU: 10,66 MB

STÁHNOUT ČÍST

0 hodnocení Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu 0. Pro hodnocení se přihlaste nebo zaregistrujte. ... více než 20 000 českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty a navazuje na Velký německo-český slovník pro veřejnou správu, který v Nakladatelství Leges vyšel v roce 2016. ...

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu: 2. aktualizované a doplněné vydání. 426,- Kč. Detail. 9. Líbí se: 148 lidem. Podobné jako Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu: 2. aktualizované a doplněné vydán ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY