Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom

Interdrought2020.com Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom Image
Trávit čas knihou Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Stavebný zákon druhé vydanie, úplné znenie s komentárom vám predkladáme ako odbornú pomôcku z oblasti stavebného práva. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacie vyhlášky, ktoré k nemu patria predstavujú komplexnú kodifikáciu právnej úpravy v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, sankcií v oblasti výstavby, určenie stavebných úradov a zároveň je všeobecným predpisom pre vyvlastnenie. Nové vydanie tejto publikácie obsahuje všetky zmeny uskutočnené novelizáciami stavebného zákona, ktoré boli vykonané v období od 1. novembra 2005. Sú zapracované v texte zákona a zahrnuté v komentári k príslušným ustanoveniam. Poskytuje tak komplexný obraz o zmenenom právnom režime v tejto oblasti so zámerom byťúčinnou pomôckou pri aplikácii tohto právneho predpisu. V komentári k jednotlivým ustanoveniam autori objasňujú zámery zákonodarcu najmä pri novelizácii v auguste 2000 a v priebehu roku 2003, doplnené o zámery sledované krátkou novelou zákonom č. 290/2005 Z.z., ktorá sa týkala výlučne časti vyvlastnenia a o zámery sledované rozsiahlou novelizáciou účinnou od 1. novembra 2005, ktorej cieľom bolo zjednodušiť, urýchliť procesné postupy vedúce k povoleniu výstavby.Miloslava Pašková, Daniela Styková, Mária Zászlósová, Želmíra Kalinová

NÁZEV SOUBORU: Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom.pdf

AUTOR: Želmíra Kalinová

ISBN: 8088966485

VELIKOST SOUBORU: 5,64 MB

STÁHNOUT ČÍST

Poradca č. 11 - Stavebný zákon s komentárom. Autor: Ing. Štefan Rišianský a kolektív autorov Stavebný zákon bol v našom portfóliu uverejnený pred niekoľkými rokmi, preto sme sa rozhodli uverejniť nové znenie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva.

Stavebný zákon je zákon č. 50/1975 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.Zákon je účinný od 1. októbra 1976 a právne vymedzuje základné úlohy a povinnosti účastníkov stavby. Stavebný zákon pozostáva z deviatich častí, členených na jednotlivé oddiely:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY