Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom

Interdrought2020.com Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom Image
Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Želmíra Kalinová. Přečtěte si s námi knihu Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom na interdrought2020.com
Stavebný zákon druhé vydanie, úplné znenie s komentárom vám predkladáme ako odbornú pomôcku z oblasti stavebného práva. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacie vyhlášky, ktoré k nemu patria predstavujú komplexnú kodifikáciu právnej úpravy v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, sankcií v oblasti výstavby, určenie stavebných úradov a zároveň je všeobecným predpisom pre vyvlastnenie. Nové vydanie tejto publikácie obsahuje všetky zmeny uskutočnené novelizáciami stavebného zákona, ktoré boli vykonané v období od 1. novembra 2005. Sú zapracované v texte zákona a zahrnuté v komentári k príslušným ustanoveniam. Poskytuje tak komplexný obraz o zmenenom právnom režime v tejto oblasti so zámerom byťúčinnou pomôckou pri aplikácii tohto právneho predpisu. V komentári k jednotlivým ustanoveniam autori objasňujú zámery zákonodarcu najmä pri novelizácii v auguste 2000 a v priebehu roku 2003, doplnené o zámery sledované krátkou novelou zákonom č. 290/2005 Z.z., ktorá sa týkala výlučne časti vyvlastnenia a o zámery sledované rozsiahlou novelizáciou účinnou od 1. novembra 2005, ktorej cieľom bolo zjednodušiť, urýchliť procesné postupy vedúce k povoleniu výstavby.Miloslava Pašková, Daniela Styková, Mária Zászlósová, Želmíra Kalinová

NÁZEV SOUBORU: Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom.pdf

AUTOR: Želmíra Kalinová

ISBN: 8088966485

VELIKOST SOUBORU: 3,32 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kompletná špecifikácia produktu Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom, porovnanie cien, hodnotenia a recenzie Stavebný zákon - Veľká novela s komentárom

-1- VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Stavebný zákon - vybrané aplikačné problémy" Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 03. október 2019 - 04. október 2019 1.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY