Strategický manažment vo verejnej správe

Interdrought2020.com Strategický manažment vo verejnej správe Image
Strategický manažment vo verejnej správe je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Slavka Sedláková. Přečtěte si s námi knihu Strategický manažment vo verejnej správe na interdrought2020.com
Význam strategického riadenia vo verejnej správe v súčasnosti neustále narastá. Strategický manažment je vedou a umením formulovať, implementovať a evaluovať rozhodnutia, ktoré pomôžu organizácii dosiahnuť dlhodobé ciele. Je to proces, ktorý zároveň zahŕňa formulovanie vízie, misie a cieľov organizácie. Dôležitú súčasť strategického manažmentu tvorí interná a externá analýza, ktorá je východiskom pre tvorbu a výber samotnej stratégie.

NÁZEV SOUBORU: Strategický manažment vo verejnej správe.pdf

AUTOR: Slavka Sedláková

ISBN: 9788070977385

VELIKOST SOUBORU: 10,58 MB

STÁHNOUT ČÍST

vo verejnej správe. 26. Strategický manažment - bariéry, predpoklady strategického myslenia. Manažérske role. Organizačné štruktúry a vedenie ľudí. Intelektuálny kapitál. 27. Total Quality Management (podstata, význam, model A a jeho význam vo verejnej správe). Zoznam odporúčanej literatúry: KOVÁČOVÁ, E. 2010.

Strategický management Cieľom je oboznámiť študentov s problematikou strategického myslenia a riadenia v dnešnom turbulentnom svete. Študenti si osvoja problematiku strategického managementu, zoznámia sa s pojmom a obsahom stratégie a strategického riadenia, naučia sa rozlišovať typy a princípy strategického myslenia využitia ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY