Sněží na Jošino krásné

Interdrought2020.com Sněží na Jošino krásné Image
Trávit čas knihou Sněží na Jošino krásné! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Sněží na Jošino krásné a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Japonské verše z antologie KokinwakašúPo více než šedesáti letech, která uplynula od prvního vydání Mathesiovych a Hilské "Veršů psaných na vodu" (1943), vydáváme nový výbor ze starojaponské lyrické sbírky Kokinwakasu, k jejímuž sestavení dal pokyn sám japonský cisař Daigo už v roce 905. Současná, působivá přebásnění výboru "Sněží na Jošino krásné" obsahují opomenutá pětiverší Kokinwakasu, která Mathesiův výbor nezachytil, a obohacují naše poznání lyrického světa staré japonské poezie o neznámé, překvapivé dimenze. Jsou také důkazem toho, řečeno s Vladislavem Vančurou, že platnost starých kouzel se neustále obnovuje a ze za celých tisíc a sto let, která nás dělí od doby japonských básniků a básnířek z Kokinwakasu, se uhelná hnutí lidských myslí a srdcí pramálo změnila a nabývají tak rozměru teměř mýtických.

NÁZEV SOUBORU: Sněží na Jošino krásné.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788070218945

VELIKOST SOUBORU: 6,47 MB

STÁHNOUT ČÍST

Sněží na Jošino krásné Japonské verše z antologie Kokinwakašú . Vydáno: 24. 9. 2007; Vydání: ... Náš výbor obsahuje 149 básní a zaměřuje se především na kategorii krátkých písní. Přináší jak ukázky písní lu (zejména všechna zde zařazená poezie 6. dalajlámy, ale i některé jiné básně), tak i ukázky ...

Tak ze dne na den přežíváme, aniž o světě onom něco známe.11 A objevuje se také v díle největšího básníka ţánru haiku Macuo Bašóa12: V Jamanace líp než chryzantémy voní prameny13 I jeho následovníka Kobajaši Issy14: Když pohlédnu na moře, máma - houpy, houpity, hou15 9 Sněží na Jošino krásné: japonská ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY