Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2004

Interdrought2020.com Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2004 Image
Hledáte knihu Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2004? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Účrovná závierka podnikateľov má tri časti - súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Všetky dokumenty sa nachádzajú na priloženom CD. Súčtové a medzisúčtové riadky v súvahe, výkaze ziskov a strát a v prehľade o pohybe neobežného majetku sú zaheslované. Heslo je IFS2004.

NÁZEV SOUBORU: Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2004.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8080780218

VELIKOST SOUBORU: 6,94 MB

STÁHNOUT ČÍST

Konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov a správa nezávislého audítora 82 Individuálna (nekonsolidovaná) účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov a správa nezávislého audítora 137 Rozdelenie zisku za rok 2004 81 Vrcholový manažment k 31. decembru 2004 83

Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2006 = Illustrative financial statements prepared in accordance with Slovak statutory requirements as at 31 December 2006 = Illustrativer Jahresabschluss erstellt in Übereinstimmung mit den slowakischen gesetzlichen Vorschriften zum 31.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY