Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Interdrought2020.com Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Image
Hledáte knihu Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Katarína Jankovičová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich rokoch účinnosti aj prehodnotiť zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, čím sa v novom zákone spojili nielen požiadavky vyplývajúce z európskej legislatívy, ale v rámci nich a ich možností aj požiadavky domáceho prostredia na moderný zákon. Nová právna úprava integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia rieši požiadavky na obmedzovanie znečisťovania životného prostredia priemyselnými činnosťami prierezovo (ovzdušie, voda, odpady). Sprísňuje požiadavky pre prevádzky podliehajúce integrovanému povoľovaniu, ale zároveň ustanovuje minimálne požiadavky – hraničné emisné limity – pre veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a ďalšie chemické prevádzky, ktoré nesmú byť prekročené ani pri derogácii.Predkladaný komentár je aktuálnym zdrojom informácií pre praktické uplatňovanie ustanovení zákona a je určený tak pre právnickú obec, štátnu a verejnú správu a samosprávy ako aj pre širokú podnikateľskú verejnosť pri plnení povinností v oblasti prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

NÁZEV SOUBORU: Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.pdf

AUTOR: Katarína Jankovičová

ISBN: 9788081685309

VELIKOST SOUBORU: 7,74 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. z 26. novembra 2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY