Justinián

Interdrought2020.com Justinián Image
Hledáte knihu Justinián? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Mischa Meier? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Jednou z výrazných změn, k nimž došlo v pozdní antice, bylo přenesení hlavního města říše z Říma do nově založené Konstantinopole, která se na dalších tisíc let stala centrem východořímské, resp. byzantské říše. Jejím nejvýznačnějším panovníkem byl bezpochyby císař Justinián I. (527–565), jemuž je věnována tato monografie německého historika M. Meiera. V českém překladu je kniha vůbec první publikací, jež se podrobněji zabývá dobou Justiniánovou – přitom války proti Vandalům, Gótům i Peršanům, kodifikace římského práva, povstání Nika, ale i bohatá umělecká činnost za vlády Justiniánovy, kterou přibližuje obrazová příloha, tvoří významné období dějin na přelomu mezi antikou a středověkem.

NÁZEV SOUBORU: Justinián.pdf

AUTOR: Mischa Meier

ISBN: 9788086818887

VELIKOST SOUBORU: 9,48 MB

STÁHNOUT ČÍST

Justinián I., poslední císař východořímské říše. David Totzauer Vedoucí práce: PhDr. Roman Kodet Ph.D. Katedra historických věd Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni Plzeň 2018

Justinián patřil k nejpřednějším postavám období pozdní antiky, přičemž byl posledním císařem, jehož rodným jazykem byla latina. Jeho panování znamenalo významný předěl v procesu transformace antické římské společnosti ve středověkou byzantskou. Vedle četných reforem se jeho vláda vyznačovala ambiciózním ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY