PMPP 6-7/2019

Interdrought2020.com PMPP 6-7/2019 Image
Hledáte knihu PMPP 6-7/2019? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Nasledujúce číslo publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa v sebe zahŕňa tieto témy - úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018 a iné. Obsah čísla:ZÁKONY A KOMENTÁREZákonník práceúplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom (kolektív autorov) Komentár k Zákonníku práce, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe, ktorého autormi sú poprední odborníci z pracovného práva (napr. JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. z MPSVaR...). Komentár je aktuálny k 1. 1. 2019.ABC MZDÁRARočné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018 (Ing. Eva Gášpárová)Zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti je možné vyrovnať po skončení roka 2018 prostredníctvom zamestnávateľom vykonaného ročného zúčtovania alebo podaním daňového priznania. Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2019 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, na tlačive, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo SR. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na tlačive, vzor ktorého určilo Ministerstvo financií SR, a to najneskôr do 1. 4. 2019 (31. 3. 2019 pripadne na nedeľu).

NÁZEV SOUBORU: PMPP 6-7/2019.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8584113062428

VELIKOST SOUBORU: 7,83 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pmpp 6 7 2019. Nalezeno: 1283 produkt ů. Slovart Guinness World Records 2019 (978-80-7529-644-3) ...

pmpp 6 7 2018 • pmpp 6 7 2018 poradca podnikate za • pmpp 1 2018 • pmpp 11 2018 • pmpp 2 3 2018 • pmpp 9 10 2018 • pmpp 14 15 2018 • pmpp 12 13 2018 • pmpp 4 5 2018 • pmpp 11 2018 poradca podnikate za •

SOUVISEJÍCÍ KNIHY