Znalostní podnik ve znalostní společnosti

Interdrought2020.com Znalostní podnik ve znalostní společnosti Image
Hledáte knihu Znalostní podnik ve znalostní společnosti? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je Jan Truneček? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Ve znalostní společnosti, do které v současné době vstupujeme, dochází k posuvu od tradiční hegemonie výrobců k trvalé nadvládě zákazníka a spotřebitele. V tomto prostředí se znalosti stávají nejdůležitější formou kapitálu. Z dlouhodobého hlediska podnik jejich prostřednictvím vytváří vlastní bohatství. Znalostním podnikem v nejširších souvislostech se rozumí organizace založená na znalostech, operující v podmínkách znalostní společnosti, využívající všech pozitivních vývojových trendů více méně prověřených časem a v řídící praxi užimplementovaných některými podniky světové třídy.Kniha charakterizuje zákonitosti, kterými se management řídí dnes a snaží se objevit trendy, kterými se bude ubírat zítra. Zároveň přináší odpověď na otázku, co jsoupozitivní vývojové trendy a jak je rozeznat odtěch negativních, nepravých, módních, pseudorevolučních.I když se značná část knihy věnuje managementu znalostí a jeho aplikaci v praxi, znalostní podnik je chápán v širokých souvislostech, jako komplexní uplatnění všech principů řízení. Řízení znalostí a principy učícího se podniku prostupují všemi podnikovými činnostmi, integrují veškeré dění a vytvářejí synergický efekt.Tento typ publikace, řešící problematiku učícího se podniku a řízení znalostí ve všech podnikových souvislostech, na našem trhu doposud chybí. Knihu uvítají zejména pracovníci zavádějící v podniku principy znalostního managementu a učícího se podniku. Je určena také studentům vysokých škol a všem, kdo se chtějí seznámit s posledními vývojovými trendy v oblasti systémů podnikového řízení, založených na znalostech.

NÁZEV SOUBORU: Znalostní podnik ve znalostní společnosti.pdf

AUTOR: Jan Truneček

ISBN: 8086419673

VELIKOST SOUBORU: 5,83 MB

STÁHNOUT ČÍST

Jednou z nejdůležitějších změn je vývoj společnosti industriální ke společnosti znalostní [46]. Pro souasné vnější prostč edí, ve kterém ř jednotlivé podniky operují, je charakteristická zlomová dynamika vývoje. Důsledkem této skutečnosti je poznání, že podnik nelze řídit stejnými metodami jako v minulosti.

TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2003 ISBN 80-86419-35-5. (CS) Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY