Znalostní podnik ve znalostní společnosti

Interdrought2020.com Znalostní podnik ve znalostní společnosti Image
Hledáte knihu Znalostní podnik ve znalostní společnosti? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je Jan Truneček? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Ve znalostní společnosti, do které v současné době vstupujeme, dochází k posuvu od tradiční hegemonie výrobců k trvalé nadvládě zákazníka a spotřebitele. V tomto prostředí se znalosti stávají nejdůležitější formou kapitálu. Z dlouhodobého hlediska podnik jejich prostřednictvím vytváří vlastní bohatství. Znalostním podnikem v nejširších souvislostech se rozumí organizace založená na znalostech, operující v podmínkách znalostní společnosti, využívající všech pozitivních vývojových trendů více méně prověřených časem a v řídící praxi užimplementovaných některými podniky světové třídy.Kniha charakterizuje zákonitosti, kterými se management řídí dnes a snaží se objevit trendy, kterými se bude ubírat zítra. Zároveň přináší odpověď na otázku, co jsoupozitivní vývojové trendy a jak je rozeznat odtěch negativních, nepravých, módních, pseudorevolučních.I když se značná část knihy věnuje managementu znalostí a jeho aplikaci v praxi, znalostní podnik je chápán v širokých souvislostech, jako komplexní uplatnění všech principů řízení. Řízení znalostí a principy učícího se podniku prostupují všemi podnikovými činnostmi, integrují veškeré dění a vytvářejí synergický efekt.Tento typ publikace, řešící problematiku učícího se podniku a řízení znalostí ve všech podnikových souvislostech, na našem trhu doposud chybí. Knihu uvítají zejména pracovníci zavádějící v podniku principy znalostního managementu a učícího se podniku. Je určena také studentům vysokých škol a všem, kdo se chtějí seznámit s posledními vývojovými trendy v oblasti systémů podnikového řízení, založených na znalostech.

NÁZEV SOUBORU: Znalostní podnik ve znalostní společnosti.pdf

AUTOR: Jan Truneček

ISBN: 8086419673

VELIKOST SOUBORU: 9,82 MB

STÁHNOUT ČÍST

Management znalostí (angl.knowledge management) jako pojem obsahuje řízení organizace, resp. lidské činnosti obecně, na bázi využití znalostí jako nového produktivního ekonomického zdroje.Je to efektivní propojení těch, kteří vědí, s těmi, kteří vědět potřebují, a to přeměnou osobních (převážně skrytých čili tacitních) znalostí na znalosti organizační ...

Management znalostí (angl.knowledge management) jako pojem obsahuje řízení organizace, resp. lidské činnosti obecně, na bázi využití znalostí jako nového produktivního ekonomického zdroje.Je to efektivní propojení těch, kteří vědí, s těmi, kteří vědět potřebují, a to přeměnou osobních (převážně skrytých čili tacitních) znalostí na znalosti organizační ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY