Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť)

Interdrought2020.com Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť) Image
Trávit čas knihou Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť)! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Šlabikár pre 1. ročník – 2. časť je určený na nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ. Jeho prvé upravené vydanie prináša do školských lavíc výbornú a osvedčenú učebnicu, ktorej autorka je sama učiteľka základnej školy a má neoceniteľné skúsenosti s elementaristickým čítaním a písaním. Strany Šlabikára obsahujú nápovedné obrázky, normalizované tvary písma, didakticky premyslené cvičenia a texty a tvary na rozcvičenie jemnej motoriky dieťaťa. V šlabikári nájdete všetky písmená predpísané učebnými osnovami a štandardami MŠ. Dielo je ilustrované akademickou maliarkou Vierou Kardelisovou-Hrúzovou, renomovanou a uznávanou výtvarníčkou v oblasti detskej kresby.Šlabikár je schválený ako učebnica SJ pre 1. ročník ZŠ a hradený z prostriedkov MŠ SR.„Šlabikár je zostavený tak, aby všetci žiaci získavali vedomosti aktívne, tvorivo, bez stresu a mali vyššiu motiváciu učiť sa. Obsahuje viac zážitkových, motivujúcich, autoregulujúcich a kreatívnych metód, čím sa zvyšuje kvalita a efektívnosť práce žiakov aj učiteľov.Koncepcia Šlabikára:- je založená na rozvoji všetkých žiakov podľa ich možností a schopností s cieľom, aby sa každý žiak stal individualitou.- rešpektuje individuálne osobitosti žiakov, rôznorodosť ich záujmov, potrieb, osobné tempo učenia a humanizáciu vyučovacieho procesu.Texty na jednotlivých stranách sú zostavené s rôznou náročnosťou. Učiteľ má k dispozícii viac textov, ktoré mu umožňujú diferencovane pracovať so žiakmi. Nemusí so všetkými žiakmi preberať všetky texty a úlohy.Šlabikár je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a príloh ISCED 1.Šlabikár je schválený Ministerstvom školstva SR.

NÁZEV SOUBORU: Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť).pdf

AUTOR: Zuzana Virgovičová

ISBN: 9788081200229

VELIKOST SOUBORU: 1,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

1 Z. Hirschnerová, L. Muntágová, G. Futová . HUPSOV šlabikár LIPKA® . pre 1. ročník základných škôl (1. a 2. časť). Pracovný zošit k HUPSOVMU ...

Oba šlabikáre z edície Nezábudka sú určené pre 1. ročník základných škôl rešpektujúc požiadavky iŠVP. Prvá časť je prevažne zameraná na prípravné obdobie. Žiaci v úlohách popisujú obrázky alebo odpovedajú na otázky pedagóga, mnohé úlohy zlepšujú zrakové vnímanie a komunikačné zručnosti.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY