Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II. díl

Interdrought2020.com Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II. díl Image
Trávit čas knihou Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II. díl! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II. díl a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Potřeba zabezpečit dítěti zvláštní péči vznikla velmi dávno. Prvopočátky dětského ošetřovatelství u nás jsou spojeny s rozvojem dětského lékařství. Pediatrie jako základní lékařský obor vychází z vědeckých poznatků o vývoji dětského organismu v širokém slova smyslu od narození až po ukončení pohlavního zrání.

NÁZEV SOUBORU: Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II. díl.pdf

AUTOR: Anna Nečasová

ISBN: 807013223X

VELIKOST SOUBORU: 5,71 MB

STÁHNOUT ČÍST

1. vyd. Brno, Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II.díl, s. 40-55, 1996. Nakladatel: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně

Cílem předmětu je seznámit studenty s péčí o děti zdravé a nemocné, s akcentem na zdravotní a sociální aspekty onemocnění dětí a jejich dopad na rodinu a komunitu. Dále seznamuje studenty s řešením individuálních problémů bio-psycho-sociálních, s prevencí, event. řešením sociálně patologických jevů.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY