Trestná zodpovednosť právnických osôb

Interdrought2020.com Trestná zodpovednosť právnických osôb Image
Hledáte knihu Trestná zodpovednosť právnických osôb? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy ako spoločná akcia Fakulty práva a Ústavu pre trestné právo a kriminológiu Univerzity Viedeň. Na konferencii sa zúčastnili významní odborníci na problematiku trestnej z zodpovednosti právnických osôb zo Slovenska, Rakúska a Českej republiky. Pozvanie na konferenciu priala aj prof. Dr. Marianne Hilf z Univerzity St. Gallen v Švajčiarsku. Vzhľadom na to, že na Slovensku a v Českej republike nie je uzákonená trestná zodpovednosť právnických osôb, účastníci z Rakúska a Švajčiarska sa vo svojich vystúpeniach podelili o poznatky a skúsenosti pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti v ich krajinách. Účastníci zo Slovenska a Českej republiky diskutovali o možnostiach zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb do ich právnych poriadkov a predovšetkým poukazovali na nedostatky a úskalia doterajších legislatívnych návrhov. V príspevkoch jednotlivých vystupujúcich sú uverejnené viaceré podnetné názory a skúsenosti, ktoré môžu pomôcť legislatívnym orgánom pri tvorbe zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky.

NÁZEV SOUBORU: Trestná zodpovednosť právnických osôb.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089447152

VELIKOST SOUBORU: 9,68 MB

STÁHNOUT ČÍST

Trestná zodpovednosť právnických osôb bola predmetom diskusií na pôde slovenského zákonodarného zboru už od roku 2004. Neskôr tomu tak bolo v roku 2005, následne v roku 2006 boli preložené dva návrhy, predposledným bol návrh z roku 2008 a napokon návrh z roku 2010, ktorý

Trestná zodpovednosť sa nebude vzťahovať na Slovenskú republiku a jej orgány, iné štáty a ich orgány, medzinárodné organizácie, obce, vyššie územné celky a právnické osoby zriadené zákonom. Na všetky obchodné spoločnosti sa teda trestná zodpovednosť právnických osôb vzťahovať bude.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY