Trestná zodpovednosť právnických osôb

Interdrought2020.com Trestná zodpovednosť právnických osôb Image
Trestná zodpovednosť právnických osôb je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Trestná zodpovednosť právnických osôb na interdrought2020.com
Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy ako spoločná akcia Fakulty práva a Ústavu pre trestné právo a kriminológiu Univerzity Viedeň. Na konferencii sa zúčastnili významní odborníci na problematiku trestnej z zodpovednosti právnických osôb zo Slovenska, Rakúska a Českej republiky. Pozvanie na konferenciu priala aj prof. Dr. Marianne Hilf z Univerzity St. Gallen v Švajčiarsku. Vzhľadom na to, že na Slovensku a v Českej republike nie je uzákonená trestná zodpovednosť právnických osôb, účastníci z Rakúska a Švajčiarska sa vo svojich vystúpeniach podelili o poznatky a skúsenosti pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti v ich krajinách. Účastníci zo Slovenska a Českej republiky diskutovali o možnostiach zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb do ich právnych poriadkov a predovšetkým poukazovali na nedostatky a úskalia doterajších legislatívnych návrhov. V príspevkoch jednotlivých vystupujúcich sú uverejnené viaceré podnetné názory a skúsenosti, ktoré môžu pomôcť legislatívnym orgánom pri tvorbe zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky.

NÁZEV SOUBORU: Trestná zodpovednosť právnických osôb.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089447152

VELIKOST SOUBORU: 9,80 MB

STÁHNOUT ČÍST

Trestná zodpovednosť právnických osôb sa samozrejme netýka všetkých trestných činov upravených Trestným zákonom. Napriek tomu zoznam trestných činov právnických osôb podľa Návrhu vôbec nie je krátky. Pôjde najmä o trestné činy korupcie, ekonomickú trestnú činnosť, obchodovanie s ľuďmi, extrémizmus či dokonca ...

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom" a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Vzhľadom na početné medzinárodné záväzky s účinnosťou od 1. júla 2016 bola v Slovenskej republike popri individuálnej ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY