Cestovný Ruch - Trendy A Perspektívy

Interdrought2020.com Cestovný Ruch - Trendy A Perspektívy Image
Trávit čas knihou Cestovný Ruch - Trendy A Perspektívy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Cestovný Ruch - Trendy A Perspektívy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia poskytuje podnikateľom v cestovnom ruchu, študentom, ale aj všetkým záujemcom o cestovný ruch nielen obsiahle informácie o vývojových tendenciách svetového turistického ruchu, ale aj systémový pohľad na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Rozoberá význam tohto odvetvia pre ekonomiku štátu a rozvoj regiónov. Charakterizuje vplyv cestovného ruchu na konkurencieschopnosť krajiny. Podrobne sa venuje jednotlivým podobám cestovného ruchu. Zvýrazňuje komplexnosť podmienok pre úspešné podnikanie v tejto oblasti, na ktorých realizácii by sa mal podieľať štát, miestne a regionálne orgány, ale aj záujmové združenia podnikateľov v rámci regiónov. Publikácia obsahuje aj viaceré praktické postupy pri zostavovaní podnikateľských plánov a pri získavaní finančných prostriedkov z operačných programov Európskej únie. Publikácia je určená študentom i širokej odbornej verejnosti.

NÁZEV SOUBORU: Cestovný Ruch - Trendy A Perspektívy.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788080782153

VELIKOST SOUBORU: 3,49 MB

STÁHNOUT ČÍST

Knihy autora Juraj Borovský. Momentálně je dostupná jedna kniha v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků.

1 Cestovní ruch - vymezení základních pojmů 1.1 Definice cestovního ruchu 15 1.2 Cestovní ruch jako předmět výzkumu, nebo samostatná vědní disciplína 18 1.3 Klasifikace cestovního ruchu 19 2 Trendy ve vývoji cestovního ruchu 2.1 Současné tendence ve vývoji cestovního ruchu 25 2.2 Masový a alternativní cestovní ruch 27

SOUVISEJÍCÍ KNIHY