Porodnictví

Interdrought2020.com Porodnictví Image
Porodnictví je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Macků. Přečtěte si s námi knihu Porodnictví na interdrought2020.com
Porodnictví je lékařský obor, který se zabývá fyziologií a patologií těhotenství, porodu a šestinedělí. Od ostatních odvětví se liší především tím, že je spojense vznikem, vývojem a zrodem nového jedince. Navíc řeší složitý společný biologický vztah dvou (někdy i více) organismů v průběhu těhotenství a při porodu. Úkolem porodnické péče je tyto složité fyziologické děje pečlivě sledovat a předcházet patologickým dějům, minimalizovat je a někdy i řešit závažné patologické situace, které mohou v tomto údobí vzniknout. Cílem diagnostických i terapeutických metod moderního porodnictví je zdravé dítě a šťastná matka.V učebnici Porodnictví najdete tyto hlavní kapitoly:Fyziologické těhotenstvíPatologické těhotenstvíFyziologický porod (partus spontaneus)Nepravidelný porodDokončení poporodního ošetření novorozenceFyziologické šestinedělíNepravidelné šestinedělíNáhlé příhody v porodnictvíVýznamový slovníček anatomických a lékařských termínů

NÁZEV SOUBORU: Porodnictví.pdf

AUTOR: František Macků

ISBN: 9788086073927

VELIKOST SOUBORU: 6,47 MB

STÁHNOUT ČÍST

Gynekologicko-porodnická klinika 1.lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 Přednosta:

Porodnictví. Diagnóza těhotenství. Pravidelné těhotenské prohlídky. Ultrazvukový screening vrozených vývojových vad. Biochemický screening chromozomálních aberací s návazností na genetické vyšetření, popř. invazivní prenatální diagnostiku (amniocentéza).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY