Porodnictví

Interdrought2020.com Porodnictví Image
Trávit čas knihou Porodnictví! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Porodnictví a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Porodnictví je lékařský obor, který se zabývá fyziologií a patologií těhotenství, porodu a šestinedělí. Od ostatních odvětví se liší především tím, že je spojense vznikem, vývojem a zrodem nového jedince. Navíc řeší složitý společný biologický vztah dvou (někdy i více) organismů v průběhu těhotenství a při porodu. Úkolem porodnické péče je tyto složité fyziologické děje pečlivě sledovat a předcházet patologickým dějům, minimalizovat je a někdy i řešit závažné patologické situace, které mohou v tomto údobí vzniknout. Cílem diagnostických i terapeutických metod moderního porodnictví je zdravé dítě a šťastná matka.V učebnici Porodnictví najdete tyto hlavní kapitoly:Fyziologické těhotenstvíPatologické těhotenstvíFyziologický porod (partus spontaneus)Nepravidelný porodDokončení poporodního ošetření novorozenceFyziologické šestinedělíNepravidelné šestinedělíNáhlé příhody v porodnictvíVýznamový slovníček anatomických a lékařských termínů

NÁZEV SOUBORU: Porodnictví.pdf

AUTOR: František Macků

ISBN: 9788086073927

VELIKOST SOUBORU: 7,23 MB

STÁHNOUT ČÍST

Porodnictví Komplexně pojatá publikace obsahuje všechny důležité poznatky - prevenci, screening, vyšetřovací metody a moderní metody sledování stavu ženy i plodu v těhotenství a za porodu. Rozebírá péči o těhotné, fyziologické a patologické těhotenství, léčbu přidružených chorob, péči o novorozence, zahrnuta ...

Porodnictví je podobor medicíny, který se zabývá sledováním těhotenství, přípravou a vedením porodu a poporodní péčí včetně operačních zásahů, které mohou být v těchto situacích potřebné. Jedná o součást širšího oboru gynekologie a porodnictví

SOUVISEJÍCÍ KNIHY