Trestný zákon

Interdrought2020.com Trestný zákon Image
Trestný zákon je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Trestný zákon na interdrought2020.com
Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie slovenského trestného práva hmotného. Preto sme sa rozhodli prísť na trh s Trestným zákonom č 300/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, v znení neskorších predpisov. Do rúk sa vám, dostáva už V. vydanie Trestného zákona po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 313/2011 Z. z. Kniha je doplnená zákonom o výkone trestu odňatia slobody s komentárom (zákon NR SR č. 475/2005 Z.z.) v znení neskorších predpisov a zákonom o výkone väzby s komentárom (zákon NR SR č. 221/2006 Z.z.) v znení neskorších predpisov.

NÁZEV SOUBORU: Trestný zákon.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089350339

VELIKOST SOUBORU: 9,45 MB

STÁHNOUT ČÍST

Trestní zákon Zákon 140/1961 Sb., trestní zákon Platnost od 8. 12. 1961 , účinnost od 1. 1. 1962 do 1. 1. 2010

(Trestný zákon ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 2.7.2005 Účinnosť od: 1.8.2013 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 129/2005 strana 3002

SOUVISEJÍCÍ KNIHY