Trestný zákon

Interdrought2020.com Trestný zákon Image
Trávit čas knihou Trestný zákon! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Trestný zákon a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie slovenského trestného práva hmotného. Preto sme sa rozhodli prísť na trh s Trestným zákonom č 300/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, v znení neskorších predpisov. Do rúk sa vám, dostáva už V. vydanie Trestného zákona po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 313/2011 Z. z. Kniha je doplnená zákonom o výkone trestu odňatia slobody s komentárom (zákon NR SR č. 475/2005 Z.z.) v znení neskorších predpisov a zákonom o výkone väzby s komentárom (zákon NR SR č. 221/2006 Z.z.) v znení neskorších predpisov.

NÁZEV SOUBORU: Trestný zákon.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089350339

VELIKOST SOUBORU: 5,71 MB

STÁHNOUT ČÍST

ndsas.sk

ndsas.sk

SOUVISEJÍCÍ KNIHY