Jozef Tiso (1887-1947)

Interdrought2020.com Jozef Tiso (1887-1947) Image
Jozef Tiso (1887-1947) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milan S. Ďurica. Přečtěte si s námi knihu Jozef Tiso (1887-1947) na interdrought2020.com
5. vydaniePrvú časť tejto práce tvorí zrevidovaný text vydania z roku 1992 a zachytáva roky 1887 až 1939. Druhý zväzok je oveľa náročnejšej povahy vzhľadom na to, že zachytáva obdobie rokov 1939 až 1947, teda až po prezidentovu nedôstojnú a kontroverznú smrť. Autor čitateľom predkladá výsledky štúdií z historického hľadiska najdôležitejšieho obdobia života a verejnej činnosti prezidenta, potom utečenca, amerického i československého väzňa a hrdelným rozsudkom odsúdeného Jozefa Tisu. Osobne preštudoval tisíce diplomatických a iných dokumentov s priamym alebo nepriamym vzťahom k osobe a činnosti Dr. Jozefa Tisu v nemeckých, anglických, francúzskych, izraelských, talianskych, belgických a švajčiarskych archívnych fondoch a v úradne publikovaných vydaniach dokumentov a dal si za cieľ sprístupniť ich obsah všetkým, ktorí majú záujem poznať vedúcu osobnosť jedného z najdôležitejších úsekov dejín slovenského národa. Profesor Ďurica mal tiež možnosť nahliadnuť do niekoľkých súkromných archívov súčasníkov Jozefa Tisu, vypočuť a zaregistrovať určitý počet osobných svedectiev tak zo strany Slovákov, ako aj príslušníkov iných národov, ktorí ho poznali a s ním spolupracovali.Kniha je určená širším čitateľským kruhom, preto nemá formu striktne vedeckej biografie. Ide o historickú štúdiu o živote a diele Jozefa Tisu, spísanú v populárnej rozprávačskej forme. Ako autor sám píše, hlavným cieľom ráce je: prispieť k poznaniu historickej pravdy o Slovákovi, ktorého poznať majú Slováci neodňateľné právo i svätú povinnosť. Lebo národ, ktorý nepozná svoju minulosť, riskuje aj stratu vlastnej identity. Dielo sa neobmedzuje len na striktné zaznamenávanie historicky významných udalostí; zaznamenávaaj ich bližšie okolnosti a registruje podrobný sled súvisiacich faktov. Autor kladie dôraz na tie skutočnosti, ktoré dokazujú a potvrdzujú prastarú etnogenézu slovenského národa a hlboké historické korene jeho štátnosti. Pozornosť venuje aj Slovákom v zahraničí.

NÁZEV SOUBORU: Jozef Tiso (1887-1947).pdf

AUTOR: Milan S. Ďurica

ISBN: 9788081790812

VELIKOST SOUBORU: 10,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

ĎURICA, Milan S.: Jozef Tiso (1887 - 1947). Životopisný profil. Bratislava: LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava, 2014, 704 s.. Štvrté, opravené a doplnené vydanie. ISBN 978-80-7114-958-3. Diskusia () Zdieľať na facebooku Tweetnuť Čítať neskôr Radomír Tomeček. Som kresťan, katolík, vlastenec, právnik. ...

Jozef Tiso 1887 - 1947 Knihu som si objednala, aby som porovnala rozprávanie mojej starkej a skutočnosti ktoré sú opísané v knihe. Odporúčam každému kto chce vedieť skutočnú pravdu veľká škoda, že terajší historici prekrucaju dejiny.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY