Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017

Interdrought2020.com Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 Image
Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 na interdrought2020.com
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017.Změny v oblasti daní pro rok 2017Legislativních změn k 1. 1. 2017 bylo poměrně malé množství – např. u zákona o daních z příjmů se jedná o parametrické změny nezdanitelných částí ve výši příspěvku zaplaceného na penzijní připojištění se státním příspěvkem, resp. na doplňkové penzijní spoření, či uhrazeného pojistného na soukromé životní pojištění (§ 15 odst. 5 a 6 ZDP); v zákoně o DPH došlo k 1. 1. 2017 pouze k takovým změnám, které pro běžnou praxi příliš významné nejsou – změna vymezení penzijních činností v § 54a a provozování hazardních her v § 60. K zásadním změnám ovšem došlo v průběhu roku – k 1. 7. 2017 byl zásadně novelizován zákon o daních z příjmů a zákon o DPH a dále zákon o rezervách a daňový řád. Tyto změny jsou v knize vyznačeny.Změny v zákoně o daních z příjmů k 1. 7. 2017Novelizace zákona o daních z příjmů k 1. 7. 2017 je velmi rozsáhlá. Změny provedené touto novelou jsou v knize přehledně graficky vyznačeny. Většina novelizovaných ustanovení se totiž použije až pro zdaňovací období roku 2018, resp. pro zdaňovací období započaté 1. 7. 2017 a později (např. pro hospodářský rok 07/2017 až 06/2018). Mnohé situace se budou ještě po celý rok 2017 posuzovat podle úpravy účinné do 30. 6. 2017. Například pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti se až do konce roku 2017 použije úprava § 6 odst. 4 účinná do 30. 6. 2017 a úprava účinná od 1. 7. 2017 se poprvé použije až pro zdaňovací období roku 2018. Z uvedeného důvodu je znění zákona o daních z příjmů zpracováno tak, že měněná ustanovení jsou uvedena jak ve znění účinném k 30. 6. 2017 (protože však již není od 1. 7. 2017 účinná, tak je označena škrtnutím), tak ve znění účinném od 1. 1. 2017, přičemž jsou zvýrazněny rozdíly mezi starou a novou úpravou. Některá novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů se však použijí, resp. je lze použít již pro zdaňovací období roku 2017. Změny, na které se vztahují přechodná ustanovení, jsou komentovány redakčními poznámkami, aby bylo zřejmé použití změn pro období roku 2017 apod.Zákon o evidenci tržebSoučástí knihy je také zákon o evidenci tržeb a metodická pomůcka k evidenci tržeb. Režim přenesení daňové povinnosti se u vybraného zboží uplatňuje na základě prováděcího nařízení č. 361/2014 Sb., které je také součástí knihy.

NÁZEV SOUBORU: Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788075540881

VELIKOST SOUBORU: 9,63 MB

STÁHNOUT ČÍST

Objednávejte knihu Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 s přehledy změn v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků

Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017 Pavel Běhounek. Zboží se již neprodává ... K zásadním změnám ovšem došlo v průběhu roku - k 1. 7. 2017 byl zásadně novelizován zákon o daních z příjmů a zákon o DPH a dále zákon o rezervách a daňový řád. Tyto změny jsou v knize vyznačeny.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY