Nové Rochlovy stavební tabulky 3

Interdrought2020.com Nové Rochlovy stavební tabulky 3 Image
Trávit čas knihou Nové Rochlovy stavební tabulky 3! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Nové Rochlovy stavební tabulky 3 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
- Izolace proti vodě a vlhkosti - Střešní krytiny - Odvodnění střech, balkonů a teras (nově) - Odvětrání střech (nově) - Upevňovací prvky pro střešní pláště a konstrukce (nově) - Nosné konstrukce střech (nově) - Komíny, kouřovody a příslušenství (nově) - Schodiště (nově) 1/ V tabulkách jsou zařazeny výrobky výlučně vždy jen z tzv. primárních zdrojů, tedy jejich tuzemských výrobců nebo přímých dovozců (obchodních zastoupení, výhradních dovozců apod.). Pro prezentaci sortimentu ostatních dodavatelů (distributorů, prodejců, montážních firem aj.) je vymezen prostor v barevné inzertní příloze. Tabulková část, doplněná řadou technických vyobrazení (pérovek), si však zachovává přísně technický charakter a je proto zásadně černobílá. 2/ Celá oblast stavebních hmot je rozdělena do předem určených skupin, vždy určitým způsobem spolu souvisejících nebo na sebe navazujících. Tyto výrobkové sku- piny představují pak věcnou náplň jednotlivých dílů edice. 3/ Do tabulek jsou zařazovány v prvé řadě nosné produkty z nabídky těch primárních dodavatelů, kteří zaujímají na našem trhu v daném výrobkovém oboru pozici v průměru do první desítky. To mimo jiné garantuje určitou časovou stabilitu nejen sortimentu, ale nakonec i existenci firem samotných. Teprve pak je navazována spolupráce i s ostatními výrobci nebo dovozci, ovšem v míře, která by nebránila celkové přehlednosti a reprezentativnosti zvoleného výběru uvnitř dané výrobkové skupiny. 4/ Vždy před zahájením prací na dalším díle provedou autoři v jednotlivých vybraných výrobkových skupinách, které budou jeho obsahem, podrobný marketingový výzkum trhu a zpracují návrh osnovy. Standardním výstupem takového komoditního marketingového výzkumu je nejen identifikace jednotlivých "hráčů" na trhu s určením jejich pozice, ale i jejich klasifikace na primární zdroje a ostatní dodavatele. S nabídkou ke spolupráci pak autoři osloví nejvýznamnější špičkové odborníky z vysokých škol, výzkumných ústavů a podobně zaměřených pracovišť, s nimiž konzultují nejen věcnou správnost čle- nění jednotlivých kapitol, ale kteří jsou pak zpravidla i autory úvodů do pojednávaných odborných problematik. S četností těchto značně fundovaných statí Stavební tabulky stále více získávají podobu manuálu či učebnice a jak praxe ukazuje, jsou proto i vyhledávanou pomůckou pro studenty odborných škol všech stupňů. 5/ Vzhledem k tomu, že u prezentovaných výrobků se často jejich dodavatelé odvolávají na nejrůznější normové předpisy, je před každou velkou tematickou kapitolou pravidelně zařazován i seznam všech souvisejících platných českých norem, včetně jejich plného názvu. Seznam je řazen abecedně a obsahuje nejen normy ČSN včetně harmonizovaných, ale také ČSN EN, ČSN EN ISO, ČSN P ENV apod. V některých textech jsou komentovány i významnější normy v současné době připravované.

NÁZEV SOUBORU: Nové Rochlovy stavební tabulky 3.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8090239773

VELIKOST SOUBORU: 5,51 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nové Rochlovy stavební tabulky představují publikační řadu, navazující na tradici dřívějších Stavebních tabulek doc. M. Rochly. Tato návaznost je vyjádřena i v jejich názvu, který se stal identifikačním znakem této řady. Cílem Nových Rochlových stavebních tabulek je podat uživatelům, jimiž jsou projektanti, architekti, stavební technici, studenti a žáci škol ...

Nove Rochlovy stavební tabulky 1,2,3,4 a 5 Dohodou. Zpráva prodejci. Váš e-mail. Odpovědět na nabídku. Další nabídky prodejce. a 1 097 dalších. Karlovy Vary. Karlovy Vary. Zobrazit na Mapy.cz. Nahlásit nabídku. Nahlásit nabídku. Nahlásit nabídku.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY