Samizdat o odboji 2

Interdrought2020.com Samizdat o odboji 2 Image
Hledáte knihu Samizdat o odboji 2? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2006 a autorem je Jozef Jablonický? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Druhý diel knihy Samizdat o odbojiSamizdat o odboji obsahuje ďalšie štúdie, v ktorých Jozef Jablonický v 70. a 80. rokoch 20. storočia oponoval oficiálnemu marxisticko-leninskému výkladu protifašistickej rezistencie. Poukazoval na príčiny a dôsledky dejinných udalostí druhého odboja. Jeho cieľom bolo vyvážene deskribovať jednotlivých aktérov týchto dejov. Zároveň v čase normalizácie upozorňoval na neopodstatnené vyzdvihovanie zástoja členov V. ilegálneho Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska na úkor občianskeho odboja a povstaleckej armády.

NÁZEV SOUBORU: Samizdat o odboji 2.pdf

AUTOR: Jozef Jablonický

ISBN: 9788071497813

VELIKOST SOUBORU: 10,19 MB

STÁHNOUT ČÍST

Samizdat o odboji 2: Štúdie a články (Kalligram, Bratislava 2006) Samizdat o disente 3: Záznamy a písomnosti (Kalligram, Bratislava 2007) Z ilegality do povstania: Kapitoly z občianskeho odboja (II. vydanie, Múzeum SNP, Banská Bystrica 2009) Fragment o histórii: Výber z diela 1989 - 2009 (Kalligram, Bratislava 2009)

Samizdat o disente Jablonického najvýznamnejšia práca vznikala v druhej polovici 60. rokov, teda v čase spoločensko-politického odmäku. Keďže vo svojom diele opätovne vrátil nekomunistický odboj, dovtedy všemožne zatracovaný, do slovenskej histórie, nemohol sa vyhnúť kontroverziám s vtedajšou oficiálnou historiografiou ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY