Aktualizácia V/3 2017

Interdrought2020.com Aktualizácia V/3 2017 Image
Trávit čas knihou Aktualizácia V/3 2017! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Aktualizácia V/3 2017 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) po novele zákonom č. 178/2017 Z. z. a 182/2017 Z. z. - účinnosť 1.9.2017, 24.5.2018 a 1.1.2019, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po novele zákonom č. 182/2017 - účinnosť 1.9.2017, 24.5.2018 a 1.1.2019, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení po novele zákonom č. 177/2017 a č. 182/2017 - účinnosť 1.9.2017, 24.5.2018 a 1.1.2019, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme po novele nariadením č. 202/2017 s účinnosťou od 1.9.2017.

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia V/3 2017.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 8,79 MB

STÁHNOUT ČÍST

Posledná aktualizácia 16.9.2017 11:41 BRATISLAVA (SFZ) - Bodku za 3. kolom Slovnaft Cupu dal súboj medzi Dunajskou Lužnou a Petržalkou (1:2). Na zápasy 3. kola Slovenského pohára bolo zvedavých takmer 18.200 divákov!

Rok 2017 prial aj financiám nasporených v 3. pilieri, o ktorý je stále väčší záujem. Viaceré fondy v doplnkovom dôchodkovom sporení dosahovali podobné zhodnotenie ako fondy dôchodkových správcovských spoločností.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY