Matematika 2 (1. díl)

Interdrought2020.com Matematika 2 (1. díl) Image
Trávit čas knihou Matematika 2 (1. díl)! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Matematika 2 (1. díl) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením.

NÁZEV SOUBORU: Matematika 2 (1. díl).pdf

AUTOR: Jana Slezáková-Kratochvílová

ISBN: 9788072387687

VELIKOST SOUBORU: 8,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

Porovnávání čísel, která mají rozdílný počet číslic, Mat. mat. pro 4.roč., 2. díl, str. 8, cv. 1

MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL - POČÍTÁME DO DESETI - Playlist. 202 videos Play all MATÝSKOVA MATEMATIKA 1. DÍL - POČÍTÁME DO PĚTI - Playlist. 32 videos Play all ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY