Keď korporácie vládnu svetu

Interdrought2020.com Keď korporácie vládnu svetu Image
Hledáte knihu Keď korporácie vládnu svetu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je David C. Korten? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Téma, ktorou sa autor zaoberá, je aj na Slovensku mimoriadne aktuálna, pretože analyzuje vládnucu libertariánsku ideológiu globálneho svetového poriadku, ktorú si veľmi horlivo osvojili aj naše politické a ekonomické elity. Odhaľuje dejinné pozadie tejto ideológie, jej taktiku, ideové základy, stratégiu rozširovania, predovšetkým však jej ekonomickú a ekologickú neudržateľnosť v dlhodobej perspektíve. Profesor Korten svoju analýzu opiera o fakty a bezchybnou argumentáciou poukazuje na škodlivé účinky ekonomickej globalizácie a vysvetľuje príčiny spoločenskej, hospodárskej a politickej krízy našej doby. Presvedčivo dokumentuje, ako vďaka súčinnosti vplyvných ideologických, politických a technologických síl dochádza k čoraz väčšej koncentrácii ekonomickej a politickej moci do rúk hŕstky korporácií a finančných inštitúcií, ktorých finančné záujmy sú v príkrom protiklade so skutočnými záujmami a hodnotami ľudí, pričom za svoju činnosť nikomu nie sú zodpovedné.

NÁZEV SOUBORU: Keď korporácie vládnu svetu.pdf

AUTOR: David C. Korten

ISBN: 8096860305

VELIKOST SOUBORU: 6,16 MB

STÁHNOUT ČÍST

Autor je presvedčený, že svetu vládnu v skutočnosti nadnárodné korporácie..

typológia medzinárodných mimovládnych organizácií, vybrané medzinárodné mimovládne organizácie a transnacionálne korporácie. Zhodnotenie. Semináre. Úvodný seminár - určenie podmienok práce na seminároch, rozdelenie tém -12.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY