Sociální práce s romskými rodinami

Interdrought2020.com Sociální práce s romskými rodinami Image
Sociální práce s romskými rodinami je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor David Urban. Přečtěte si s námi knihu Sociální práce s romskými rodinami na interdrought2020.com
Rodina je v centru zájmu několika vědních disciplín. V publikaci, která se Vám dostává do rukou, se zabývám tématem romských rodin z pohledu sociální práce. Zaměřuji se především na to, jaké má sociální práce k dispozici teoretické koncepty, metody, techniky či jiné nástroje, jichž lze využít pro řešení problematických zdravotně sociálních situací.V knize naleznete teoretická východiska pro práci s romskou rodinou, způsoby aplikace těchto teoretických námětů do praxe, stejně jako i výstupy z vlastního výzkumného šetření – příklady dobré praxe ze sociální práce s romskou rodinou, reflektované jak z pohledu sociálních pracovníků pracujících s touto cílovou skupinou, tak z pohledu jejich klientů, tedy romských rodin.

NÁZEV SOUBORU: Sociální práce s romskými rodinami.pdf

AUTOR: David Urban

ISBN: 9788074224577

VELIKOST SOUBORU: 10,60 MB

STÁHNOUT ČÍST

V publikaci, která se Vám dostává do rukou, se zabývám tématem romských rodin z pohledu sociální práce. Sociální práce s romskými rodinami David Urban. 99 Kč ...

Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi. Číslo akreditace: AK/PV-125/2020 pro úředníky a AK/VE-80/2020 pro vedoucí úředníky. Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou specifik sociální práce s rodinou a dětmi. Kurz je určen zejména pracovníkům sociálních odborů. Číst ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY