Sociální práce s romskými rodinami

Interdrought2020.com Sociální práce s romskými rodinami Image
Trávit čas knihou Sociální práce s romskými rodinami! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Sociální práce s romskými rodinami a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Rodina je v centru zájmu několika vědních disciplín. V publikaci, která se Vám dostává do rukou, se zabývám tématem romských rodin z pohledu sociální práce. Zaměřuji se především na to, jaké má sociální práce k dispozici teoretické koncepty, metody, techniky či jiné nástroje, jichž lze využít pro řešení problematických zdravotně sociálních situací.V knize naleznete teoretická východiska pro práci s romskou rodinou, způsoby aplikace těchto teoretických námětů do praxe, stejně jako i výstupy z vlastního výzkumného šetření – příklady dobré praxe ze sociální práce s romskou rodinou, reflektované jak z pohledu sociálních pracovníků pracujících s touto cílovou skupinou, tak z pohledu jejich klientů, tedy romských rodin.

NÁZEV SOUBORU: Sociální práce s romskými rodinami.pdf

AUTOR: David Urban

ISBN: 9788074224577

VELIKOST SOUBORU: 6,55 MB

STÁHNOUT ČÍST

Sociálně psychologický výcvik, Krizová intervence a Krizová intervence v praxi, Integrativní koučink a další); působil jako sociální asistent pro děti a mládež, pracovník krizového a kontaktního centra, manažer sociální práce a terénní pracovník zaměřený na práci s romskými rodinami.

Sociální práce s rodinou aneb sanace rodiny. Publikováno: 2. 5. 2016, aktualizováno: 10. 1. 2019. Sanaci rodiny je dobré chápat jako úzkou a kvalitně koordinovanou spolupráci odborníků ze sociálněprávní ochrany, sociálních služeb a dalších institucí (například mateřská, základní škola, pediatr) s rodinou a dítětem, které je ohrožené na sociálním ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY