Trestní právo hmotné

Interdrought2020.com Trestní právo hmotné Image
Hledáte knihu Trestní právo hmotné? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Jan Chmelík? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Učebnice trestního práva hmotného - obecná část obsahuje zcela zásadní změny v chápání trestného činu a s ním souvisejících institutů způsobené přijetím zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. Tato změna se musí logicky promítnout jak do praxe orgánů činných v trestním řízení, ale i dalších osob, stejně tak do výuky trestního práva. Trestní právo hmotné v obecné části seznamuje laickou i odbornou veřejnost se základy trestní odpovědnosti, definuje trestný čin, jeho znaky a strukturu, podává výklad k systému trestů a ochranných opatření a dalších institutů trestního práva hmotného. Učebnice trestního práva hmotného - zvláštní část s aplikačními příklady je uceleným zpracováním zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku do podoby učebnice určené především vysokoškolským studentům, zaměřujícím se na otázky teoretické i aplikační. Tomu je didakticky přizpůsobena jak úvodní část, která je tvořena výkladem vybraných kvalifikačních pojmů a metodickým návodem na právní kvalifikaci skutku, tak systematika zvláštní části, kde je zvolený standardní systém rozboru skutkových podstat provázen aplikačními příklady. Rozbor skutkových podstat trestných činů je proveden obvyklým a pro pedagogickou potřebu zcela vyhovujícím a osvědčeným způsobem. Netradičním přístupem autorů je učebnice obohacena četnými praktickými příklady k trestným činům typickým pro jednotlivé hlavy zvláštní části trestního zákoníku s rozvedením postupu při právní kvalifikaci včetně výsledné právní kvalifikace, která by byla na daný příklad uplatněna v praxi.

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo hmotné.pdf

AUTOR: Jan Chmelík

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 6,45 MB

STÁHNOUT ČÍST

Trestní právo hmotné TRESTNÕ ODPOVÃDNOST PR¡VNICK›CH OSOB ZMÃNY V TRESTNÕCH Z¡KONECH PO 1. 1. 2010 ttrestni pravo hmotne.indd 3restni pravo hmotne.indd 3 111.10.2012 11:11:351.10.2012 11:11:35

Dělí se na trestní právo hmotné neboli materiální a na trestní právo procesní. Trestní právo hmotné, jehož hlavním pramenem je trestní zákon, obsahuje právní normy o podmínkách a způsobech trestání. Mimo jiné vymezuje, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY