Trestní právo hmotné

Interdrought2020.com Trestní právo hmotné Image
Trestní právo hmotné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Chmelík. Přečtěte si s námi knihu Trestní právo hmotné na interdrought2020.com
Učebnice trestního práva hmotného - obecná část obsahuje zcela zásadní změny v chápání trestného činu a s ním souvisejících institutů způsobené přijetím zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. Tato změna se musí logicky promítnout jak do praxe orgánů činných v trestním řízení, ale i dalších osob, stejně tak do výuky trestního práva. Trestní právo hmotné v obecné části seznamuje laickou i odbornou veřejnost se základy trestní odpovědnosti, definuje trestný čin, jeho znaky a strukturu, podává výklad k systému trestů a ochranných opatření a dalších institutů trestního práva hmotného. Učebnice trestního práva hmotného - zvláštní část s aplikačními příklady je uceleným zpracováním zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku do podoby učebnice určené především vysokoškolským studentům, zaměřujícím se na otázky teoretické i aplikační. Tomu je didakticky přizpůsobena jak úvodní část, která je tvořena výkladem vybraných kvalifikačních pojmů a metodickým návodem na právní kvalifikaci skutku, tak systematika zvláštní části, kde je zvolený standardní systém rozboru skutkových podstat provázen aplikačními příklady. Rozbor skutkových podstat trestných činů je proveden obvyklým a pro pedagogickou potřebu zcela vyhovujícím a osvědčeným způsobem. Netradičním přístupem autorů je učebnice obohacena četnými praktickými příklady k trestným činům typickým pro jednotlivé hlavy zvláštní části trestního zákoníku s rozvedením postupu při právní kvalifikaci včetně výsledné právní kvalifikace, která by byla na daný příklad uplatněna v praxi.

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo hmotné.pdf

AUTOR: Jan Chmelík

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 4,66 MB

STÁHNOUT ČÍST

Trestní právo hmotné obsahuje normy o podmínkách a způsobech trestání. Nejdůležitější z jeho obsahu je vymezení, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají. Hlavním pramenem trestního práva hmotného je trestní zákon č. 140/1961 Sb., který byl již šestnáctkrát novelizován.

Wolters Kluwer ČR, a. s. patří k předním odborným vydavatelstvím v České republice. V e-shopu nabízíme široké spektrum právnické a ekonomické literatury v tištěné a elektronické podobě.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY