Urgentná zdravotná starostlivosť

Interdrought2020.com Urgentná zdravotná starostlivosť Image
Urgentná zdravotná starostlivosť je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Viliam Dobiáš. Přečtěte si s námi knihu Urgentná zdravotná starostlivosť na interdrought2020.com
Táto publikácia nie je typickou učebnicou. Predpokladá určité vedomosti z anatómie, fyziológie, farmakológie a iných predmetov. Je zameraná na najčastejšie stavy, s ktorými sa stretávame pri poskytovaní neodkladnej prednemocničnej starostlivosti.

NÁZEV SOUBORU: Urgentná zdravotná starostlivosť.pdf

AUTOR: Viliam Dobiáš

ISBN: 9788080632441

VELIKOST SOUBORU: 10,33 MB

STÁHNOUT ČÍST

O programe Absolvent štúdia v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť študijného programu zdravotnícky záchranár získa vedomosti z medicínskych vied, humanitných predmetov a špecifických predmetov urgentnej zdravotnej starostlivosti, na ktorých sú založené činnosti zdravotníckeho záchranára, najmä z urgentnej medicíny a intenzívnej starostlivosti ...

a/ v bakalárskom stupni dennej formy štúdia v odbore urgentná zdravotná starostlivosť b/ v bakalárskom stupni externej formy štúdia v odbore urgentná zdravotná starostlivosť spolupodieľa sa na ďalšom vzdelávaní sestier v špecializačnom odbore: a/ anestéziológia a intenzívna starostlivosť

SOUVISEJÍCÍ KNIHY