Dane, účtovníctvo 4/2012

Interdrought2020.com Dane, účtovníctvo  4/2012 Image
Dane, účtovníctvo 4/2012 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Dane, účtovníctvo 4/2012 na interdrought2020.com
Zdaňovanie príjmov FO, zákon o účtovníctve - novela, DP FO a PO za rok 2011.

NÁZEV SOUBORU: Dane, účtovníctvo 4/2012.pdf

AUTOR: none

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 8,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dátum Povinnosť 2.4.2012 Splatnosť mesačných preddavkov na daň z príjmov PO, u ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 596,96 eur, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Splatnosť mesačných preddavkov na daň z príjmov FO, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596,96 eur, a to […]

Oznámenia o identifikátoroch správca dane pošle poštou. S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu. Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY