Symbol a symbolika v právu

Interdrought2020.com Symbol a symbolika v právu Image
Trávit čas knihou Symbol a symbolika v právu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Symbol a symbolika v právu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Sborník příspěvků z konference pořádané katedrou právních dějin MU v Brně ve spolupráci s Akademií heraldických nauk ČR.

NÁZEV SOUBORU: Symbol a symbolika v právu.pdf

AUTOR: Tomáš Tyl

ISBN: 8086861139

VELIKOST SOUBORU: 8,79 MB

STÁHNOUT ČÍST

V umění křesťanského středověku symbol ďábla pro svou bleskovou rychlost a ohnivě červenou barvu; v moderním pojetí symbol aktivity a pohotovosti. Drop - poněvadž je kohout doprovázen více slepicemi, v Africe pokládán za symbol polygamie. Tetřívek - v pojetí moderní symboliky zosobňuje životní energii.

Buddhistické symboly a symbolika jsou ale velmi odlišné, než ty, se kterými jsme v naší západní kultuře obeznámeni. Nejznámějšími a nejpoužívanějšími symboly jsou tzv. šťastné symboly. Bývají zobrazovány zvlášť, nebo i dohromady. Každý ze symbolů můžeme vidět v chrámech všech buddhistických tradic.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY