Symbol a symbolika v právu

Interdrought2020.com Symbol a symbolika v právu Image
Trávit čas knihou Symbol a symbolika v právu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Symbol a symbolika v právu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Sborník příspěvků z konference pořádané katedrou právních dějin MU v Brně ve spolupráci s Akademií heraldických nauk ČR.

NÁZEV SOUBORU: Symbol a symbolika v právu.pdf

AUTOR: Tomáš Tyl

ISBN: 8086861139

VELIKOST SOUBORU: 4,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

Symbol a symbolika v právu : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za organizačního přispění Akademie heraldických nauk České republiky o.s. dne 23.9.2005 / Vydáno: (2006)

Ve svém příspěvku na konferenci Symbol a symbolika v právu v roce 2005 došel docent Miroslav Mareš k zajímavému závěru: „V případě pozitivního vývoje demokratické společnosti by do budoucna měla být role trestního práva v potírání verbálních a vizuálních projevů extremismu spíše upozaďována na úkor ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY