Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie

Interdrought2020.com Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie Image
Hledáte knihu Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Saleh Mothana Obadi? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v poradí jedenásta v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky, je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ekonomické dianie vo svete z národného, regionálneho i globálneho hľadiska a zosumarizovať závery riešiteľského kolektívu, vypracované na báze poznania sledovaných proble-matík, vyplývajúceho z ich dlhodobého skúmania. Autorský kolektív v jednotlivých kapitolách použil tak prvotné, ako aj sekundárne dostupné a licencované informácie čerpané z medzinárodných in-štitúcií (SB, MMF, WTO, FAO, ILO, UNCTAD, Eurostat atď.) a iných renomovaných vedeckých organizácií a nadnárodných spoločností. Obsah predkladanej monografie je určený nielen odbornej a podnikateľskej verejnosti, ale aj študentom ekonomického zamerania minimálne 2. a 3. stupňa štúdia.Tohtoročná vedecká monografia je rozdelená na 13 kapitol v rámci štyroch blokov, pričom prvý blok sa zaoberá vývojom globálneho outputu a obchodu a makroekonomickým vývojom troch kľúčových ekonomických centier v rámci rozvinutých krajín. V druhom bloku sa venujeme ekonomickému dianiu v niektorých krajinách BRIC (Čína, India a Ruská federácia), vzhľadom na narastajúci význam týchto krajín vo svetovej ekonomike. Tretí blok je venovaný vývojom a rizikám globálneho finančného trhu. V poslednom bloku analyzujeme vybrané aktuálne globálne a regionálne problémy v geopolitickej a ekonomickej rovine a ich vplyv na globálnu ekonomiku.

NÁZEV SOUBORU: Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie.pdf

AUTOR: Saleh Mothana Obadi

ISBN: 9788071442790

VELIKOST SOUBORU: 1,70 MB

STÁHNOUT ČÍST

Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie - Saleh Mothana Obadi a kolektív . Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v poradí jedenásta v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky, je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ekonomické dianie vo svete z národného, regionálneho i globálneho hľadiska a ...

Geometria v tvare „V" znamená, že po odchýlení sa od rastovej trajektórie sa krivka vráti naspäť, pretože vďaka vyššiemu rastu dobehne výpadok spôsobený krízou. Neprišlo k hlbšiemu kolapsu a vďaka tomu sa zachovala pracovná sila, predišlo sa oslabeniu pracovných schopností a tým pádom sa zachovala efektivita.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY