Stavebnícka ročenka 2008

Interdrought2020.com Stavebnícka ročenka 2008 Image
Stavebnícka ročenka 2008 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Stavebnícka ročenka 2008 na interdrought2020.com
Každoročne vydávaná Stavebnícka ročenka sa radí k titulom, ktoré majú niekoľkoročnú vydavateľskú tradíciu a sú obľúbeným periodikom čitateľov. Ročenka si kladie za cieľ mapovať nové a zaujímavé udalosti a poznatky z oblasti stavebníctva v predchádzajúcom roku. Je koncipovaná tak, aby poskytla vyvážený priestor pre zaujímavé a obohacujúce teoretické aj praktické informácie z viacerých oblastí stavebníctva. Hlavnou témou Stavebníckej ročenky 2008 sú konštrukcie striech. Okrem hlavnej témy však dostávajú priestor aj ostatné segmenty stavebníctva, ktoré mapujú, čo nové a zaujímavé sa za rok od vydania predchádzajúcej ročenky v stavebníctve udialo.Z obsahu:TÉMA: KONŠTRUKCIE STRIECH• Výber a porovnanie krytín na šikmé strechy• Poruchy striech spôsobené klimatickými vplyvmi• Opakovaná rekonštrukcia šikmej strechy• Poistná hydroizolácia v skladbe šikmej strechy obytného podkrovia• Využitie fóliových hydroizolačných systémov pri rekonštrukciách striech• Membránové strechy z predpätého betónu• Nedeštruktívne defektoskopické prístroje používané pri stavebnotechnických prieskumoch historických drevených konštrukcií• Stavebnotechnický prieskum krovovej konštrukcie pomocou zmyslových metód• Spádovanie a odvodnenie plochých striech• Tepelnotechnické riešenie detailov typických pre ploché strechy• Navrhovanie strešných plášťov s ohľadom na ich zaťaženie• Samolepiace modifikované asfaltové pásy v skladbách plochých striech• Dôsledky chybného postupu pri výstavbe striech budovSTAVEBNÉ KONŠTRUKCIE• Sanačné metódy na odstránenie vlhkosti murovaných stavieb• Poruchy a trhliny v stavebných konštrukciách• Netradičné sanácie trhlín v panelových objektoch• Spôsoby sanácie zasoleného muriva• Ochrana pred hlukom by sa mala začínať už v projektovej príprave• Stavba rodinného domu zo smrekovcaOKNÁ• Energetické hodnotenie a štítkovanie okien• Renovácia strešných okienPODLAHY• Sanácia porúch priemyselných podláhZATEPĽOVANIE• Opakované poruchy kontaktného zatepľovacieho systému vo väčšom rozsahu• Časovo podmienené zmeny fyzikálnych vlastností extrudovaného polystyrénu• Tepelná ochrana zrubového domu a jej vplyv na tepelné straty a náklady na vykurovanieENERGIE• Perspektívy energetickej efektívnosti v SR• Využitie metodiky energetickej optimalizácie energeticky pasívnych domov• Pomerové rozdeľovače tepla: elektronické alebo odparovacie?TZB• Návrh vykurovania veľkopriestorových objektov svetlými plynovými žiaričmi s využitím počítačovej simulácieINŽINIERSKE A DOPRAVNÉ STAVBY• Recyklované zmesi do podkladových vrstiev vozovky• Degradácia vozoviek• Zásady osvetľovania tunelovBETÓN• Cementy a betóny súčasnosti a budúcnosti• Robustné betónové konštrukcie• Stĺpy pre veľké zaťaženiaGEOTECHNIKA• Zaťažovacie skúšky podložia vozoviek• Zrútenie a sanácia svahu pri tuneli Hřebeč

NÁZEV SOUBORU: Stavebnícka ročenka 2008.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8080760519

VELIKOST SOUBORU: 7,80 MB

STÁHNOUT ČÍST

Patent CZ 299223. 2008-05-21. 2008 PATT 0 154872 Kolísko, J. - Klečka, T. Směrnice WTA 2-7-01/D Vápenné omítky v památkové péči In: Sanace a rekonstrukce staveb 2008. Praha: WTA CZ, 2008. pp. 24-27.

Stavebnícka ročenka 2008 - Jaga group . Každoročne vydávaná Stavebnícka ročenka sa radí k titulom, ktoré majú niekoľkoročnú vydavateľskú tradíciu a sú obľúbeným periodikom čitateľov. Ročenka si kladie za cieľ mapovať nové a zaujímavé udalosti a poznatky z oblasti stavebníctva v predchádzajúcom roku.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY