Hľadanie pravdy

Interdrought2020.com Hľadanie pravdy Image
Hľadanie pravdy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dušan Čaplovič. Přečtěte si s námi knihu Hľadanie pravdy na interdrought2020.com
V 50 statiach sa autor knihy vyrovnáva so súdobými snahami opäť prepisovať našu národnú minulosť, či skresľovať dejiny Slovenska a Slovákov. Kriticky reaguje na spoločenský vývoj, podriaďovanie sa a prispôsobovanie vládnucim politickým garnitúram a elitám. Osobná skúsenosť autora ako podpredsedu SAV či ministra školstva ho vedie ku kritike vytláčania vzdelanosti, vedy a kultúry na druhú koľaj. Uvažuje nad uprednostňovaním ekonomických kritérií na úkor rozvoja sociálnych a duchovných hodnôt. Čitateľa zaujmú slová o postupujúcej strate vzdelanostnej a kultúrnej identity slovenského národa. V textoch sa venuje aj bezbrehému neoliberalizmu, narastaniu vulgárnosti v politike, osočovaniu a vytrácaniu humanizmu v pulzujúcich premenách dneška. Esejisticky spracúva osobnosti slovenskej, najmä historickej vedy a na ich životnej veľkosti a morálnom kredite formuluje príklady pre súčasnosť. Anton Hykisch vypravil knihu do života s plným pochopením autorovho zámeru.

NÁZEV SOUBORU: Hľadanie pravdy.pdf

AUTOR: Dušan Čaplovič

ISBN: 9788080469191

VELIKOST SOUBORU: 1,59 MB

STÁHNOUT ČÍST

Hľadanie budúcnosti (1960) Hľadanie ilúzií (2005) Najít místo pro sjezd (2018) (Hľadanie línie) Hľadanie optimizmu (2019) McBride: Vražda po půlnoci (TV film) (2005) (Hľadanie pravdy) Hľadanie prezidenta (TV film) (1993) Hľadanie príbehu (2007) Hledání revoluce (TV film) (2007) (Hľadanie revolúcie)

V 50 statiach sa autor knihy vyrovnáva so súdobými snahami opäť prepisovať našu národnú minulosť, či skresľovať dejiny Slovenska a Slovákov. Kriticky

SOUVISEJÍCÍ KNIHY