Lisabonská zmluva

Interdrought2020.com Lisabonská zmluva Image
Lisabonská zmluva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martina Jánošíková. Přečtěte si s námi knihu Lisabonská zmluva na interdrought2020.com
Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana) je prvou po slovensky napísanou publikáciou venujúcou sa zmenám, ktoré táto zmluva priniesla so sebou od 1. decembra 2009 pre Európsku úniu, jej členské štáty a ich občanov. Autori, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie, a Martina Jánošíková, súdna poradkyňa pôsobiaca na Súdnom dvore Európskej únie, vytipovali niekoľko zásadných okruhov (najmä inštitucionálne zmeny, právna subjektivita Únie, demokratické zásady, právomoci, tvorba práva, občianstvo Únie, Charta základných práv, súdny systém), v súvislosti s ktorými približujú kvalitatívne aj kvantitatívne zmeny v ústavnom systéme Európskej únie vrátane zmien v systéme súdnej ochrany.Kniha je síce zameraná na vedeckú analýzu nastolených otázok, ale dopĺňa aj učebnicu Základy práva Európskej únie 1 od tých istých autorov. Neznamená to však, že by bola určená len študentom všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia práva. Jej adresátmi sú tiež sudcovia, prokurátori, notári, exekútori, advokáti, politológovia, ktorým do ich odbornej činnosti čoraz častejšie vstupuje Európska únia. Okrem už uvedených adresátov je kniha vhodným zdrojom informácií pre každého, kto by sa ako občan Únie chcel dozvedieť viac o toľko spomínanej Lisabonskej zmluve.

NÁZEV SOUBORU: Lisabonská zmluva.pdf

AUTOR: Martina Jánošíková

ISBN: 9788080784164

VELIKOST SOUBORU: 2,20 MB

STÁHNOUT ČÍST

LISABONSKÁ ZMLUVA - Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) NEPREČÍTANÉ Článok bol nastavený ako . 23.06.2010 , Spracoval: JUDr.

Zaujímavosti. Nerozumné, nedôstojné, nešťastné. Kaliňák, Číž a Beňová reagujú na situáciu v Smere https://spravy.pravda.sk26.05.2020 'Please, I can't breathe': Handcuffed black man dies after white Minneapolis cop arresting him for forgery kneeled on his neck while he screamed in pain https://www.dailymail.co.uk26.05.2020; Pellegrini dnes povstal proti Ficovi, bude to špinavá ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY