Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci

Interdrought2020.com Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci Image
Hledáte knihu Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Giovanni Sartori? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Migrační vlny směřující do Evropy, krize amerického tavicího kotlíku i doktrína multikulturalismu obnovily diskuse o politické teorii, jejímž ústředním motivem je dobrá společnost. Za dobrou společnost považuje Sartori společnost otevřenou, tedy pluralitní a založenou na toleranci. Z jeho analýzy historického vývoje společnosti vyplývá, že dnešní multikulturalismus nepředstavuje rozšíření či pokračování pluralismu, nýbrž jeho popření. Multikulturalismus totiž neusiluje o diferencovanou integraci, ale o multietnickou dezintegraci. Autor si v knize klade otázku, do jaké míry se může pluralitní společnost otevřít kulturním nepřátelům, kteří ji z podstaty odmítají, aniž by se sama dezintegrovala. V doplněném vydání knihy je prohloubeno právě toto téma, o jehož aktuálnosti také tragicky svědčí terorismus islámského původu.

NÁZEV SOUBORU: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci.pdf

AUTOR: Giovanni Sartori

ISBN: 9788073633806

VELIKOST SOUBORU: 4,87 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci Migrační vlny směřující do Evropy, krize amerického tavicího kotlíku i doktrína multikulturalismu obnovily diskuse o politické teorii, jejímž ústředním motivem je dobrá společnost.

Pluralismus v politické teorii (z latinského pluralis, množný, vícerý) označuje moderní přesvědčení, že svobodná společnost se může udržet jen tehdy, pokud v ní o výkon státní moci volně soutěží více rovnoprávných uchazečů.Tento názor se opírá o následující skutečnosti: prostředky této moci v posledních staletích nesmírně rostou, takže stát dnes ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY