Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia (biele darčekové vydanie so zlatoorezom)

Interdrought2020.com Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia (biele darčekové vydanie so zlatoorezom) Image
Trávit čas knihou Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia (biele darčekové vydanie so zlatoorezom)! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia (biele darčekové vydanie so zlatoorezom) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
V skromnom zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie má preklad Antona Boteka výnimočné miesto. Autor na ňom pracoval s cieľom priblížiť biblické texty moderným jazykom. Ten je prvým krokom k lepšiemu porozumeniu neraz neľahkých textov pochádzajúcich z čias od ktorých nás delia dve tisícročia, ba i viac. Okrem zrozumiteľnosti jazyka je obrovskou prednosťou tohto vydania jeho doplnenie úvodmi, komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie.Jeruzalemská Biblia je preklad Svätého písma do francúzštiny, ktorý vznikol vďaka mnohoročnému úsiliu Jeruzalemskej biblickej školy, ktorú vedú dominikáni. Vynikajúci biblisti zhromaždili všetky dostupné historické, archeologické, lingvistické a ďalšie relevantné poznatky, ktoré im umožnili napísať ku každej knihe Svätého písma hodnotný úvod. Vďaka týmto úvodom čitateľ vopred spozná základné posolstvo tej-ktorej knihy, historické pozadie jej vzniku, obsahovú štruktúru, jej začlenenie do celkovej štruktúry Svätého písma. Úvod teda vytvára prvotný predpoklad pre správne vnímanie a porozumenie obsahu knihy.Doteraz nijaké vydanie Svätého písma na Slovensku neponúklo čitateľovi ďalšiu špecialitu Jeruzalemskej Biblie. Sú ňou marginálne odkazy. Na okraji textu nášho vydania sú umiestnené značky biblických kníh s číslom kapitoly a číslom verša. Je to vynikajúca pomôcka, vďaka ktorej sa priamo pri čítaní textu dá nájsť iné miesto v Biblii, ktoré reflektuje tú istú udalosť, na ktorom sa hovorí o tom istom probléme, kde je použitý rovnaký obraz. Ak je takýto marginálny odkaz doplnený znamienkom +, znamená to, že poznámka k označenej pasáži vysvetľuje aj text, pri ktorom sa odkaz nachádza.Moderný jazyk Botekovho prekladu a vynikajúci pomocný aparát Jeruzalemskej Biblie s jeho úvodmi, komentármi a margináliami robia z tohto vydania Svätého písma spoľahlivý zdroj svetla, inšpirácie, duchovného povzbudenia a oporu v duchovnom raste pre každého, kto sa podujme pravidelne brať Sväté písmo do rúk a čítať ho. 3. opravené vydanie

NÁZEV SOUBORU: Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia (biele darčekové vydanie so zlatoorezom).pdf

AUTOR: none

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 9,64 MB

STÁHNOUT ČÍST

Biblia - Sväté písmo (B21 - Český - Bible 21) Nár 1, 1-22: 1 Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v otroctví. 2 Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit.

Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia darčeková - delux biela. 100% Hodnotenie produktu: 100%. 2 2 recenzie Pridať k obľúbeným. Pridať do porovnania ... Doteraz nijaké vydanie Svätého písma na Slovensku neponúklo čitateľovi ďalšiu špecialitu Jeruzalemskej Biblie. Sú ňou marginálne odkazy.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY