Práce a mzdy 10/2019

Interdrought2020.com Práce a mzdy 10/2019 Image
Hledáte knihu Práce a mzdy 10/2019? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Vedení dokumentace školPřestávky v práciMůže zaměstnavatel sledovat zaměstnance?Vybrané účetní jednotky - daňové a účetní odpisyMěsíčník je určen podnikatelům, zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, ekonomům, manažerům, pracovníkům ve veřejné a státní správě, školám, příspěvkovým a neziskovým organizacím…Měsíčník obsahuje aktuální příspěvky doplněné o příklady z praxe a aktuální judikaturu. Je rozdělen na rubriky: Aktuálně, Pracovní právo, Chyby a pokuty, Judikatura, Pracovní cesta, Automobil v podnikání, Odvody, Veřejná správa, Vedoucí pracovník … Anotace: Současný nedostatek pracovních sil nutí zaměstnavatele k tomu, aby zaměstnávali větší počet cizinců. K „volnějšímu“ přístupu cizinců na náš pracovní trh přispívá novela zákona o pobytu cizinců, která s účinností od 1. července 2019 změnila a doplnila zákon o pobytu cizinců na území ČR. Novela zákona o pobytu cizinců na území ČR stanoví zejména podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou součástí pracovního práva. Mezi nejvýznamnější kontrolní subjekty patří orgány inspekce práce, které jsou oprávněny ukládat zaměstnavatelům vysoké pokuty za přestupky a správní delikty (až do výše 10 000 000 Kč). Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny: kontrolovat uzaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků, ukládat pokuty.Obsah: změny v zaměstnávání cizinců, Inspekce práce a kontrola, Neplatná výpověď z pracovního poměru – odpovědnost vedoucího, Vedení dokumentace škol, Daňové a účetní odpisy – vybrané problémy

NÁZEV SOUBORU: Práce a mzdy 10/2019.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9771801993044

VELIKOST SOUBORU: 2,87 MB

STÁHNOUT ČÍST

Práce a Mzdy 10-2019 . Rekreácia zamestnancov, teda aj poskytovanie rekreačných poukazov zamestnancov predstavuje jeden z právnych nástrojov sociálnej politiky zamestnávateľa, ktorý smeruje ku dosiahnutiu regenerácie zamest . 124 Kč . Více informací. Práce a Mzdy 10/2016 - Poradca s.r.o. ...

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. Charakteristiky platových tříd, Zákon č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, Sdělení č. 311/2018 Sb. O vyhlášení průměrné mzdy v národn...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY