Mezi starou vlastí a Amerikou

Interdrought2020.com Mezi starou vlastí a Amerikou Image
Trávit čas knihou Mezi starou vlastí a Amerikou! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Mezi starou vlastí a Amerikou a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha přibližuje počátky české krajanské komunity v USA 19. století v rámci českého i amerického historického kontextu a dosavadní pohledy na „českou Ameriku“ obohacuje o dosud málo známá témata. Jejím hlavním cílem je rozkrýt vzájemné vztahy mezi českou národní společností, americkou společností a krajanskou komunitou. Do popředí vstupuje mimo jiné budování vzájemných obrazů, kontrast mezi představami o Novém světě a realitou amerického života, krajanské koncepty nové vlasti, soužití s dalšími etnickými menšinami, náboženský konflikt uvnitř českoamerické komunity či úloha zakladatelského období v její historické paměti. Knihu doplňuje obrazová příloha.

NÁZEV SOUBORU: Mezi starou vlastí a Amerikou.pdf

AUTOR: Marek Vlha

ISBN: 9788087709139

VELIKOST SOUBORU: 7,62 MB

STÁHNOUT ČÍST

Mezi starou vlastí a Amerikou bežně 390 Kč ... Jejím hlavním cílem je rozkrýt vzájemné vztahy mezi českou národní společností, americkou společností a krajanskou komunitou. Do popředí vstupuje mimo jiné budování vzájemných obrazů, kontrast mezi představami o Novém světě a realitou amerického života, krajanské ...

Kniha přibližuje počátky české krajanské komunity v USA 19. století v rámci českého i amerického historického kontextu a dosavadní pohledy na „českou Ameriku" obohacuje o dosud málo známá témata. Jejím hlavním cílem je rozkrýt vzájemné vztahy mezi českou národní společností, americkou společností a krajanskou komunitou.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY