Teória športu a didaktika športového tréningu

Interdrought2020.com Teória športu a didaktika športového tréningu Image
Teória športu a didaktika športového tréningu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Kampmiller. Přečtěte si s námi knihu Teória športu a didaktika športového tréningu na interdrought2020.com
Kniha Teória športu a didaktika športového tréninguje učebnica pre študentov vysokoškolského štúdia na FTVŠ UK študijného odboru šport.Učebnica obsahuje iba najdôležitejšie teoretické a praktické východiská teórie športu, výberu talentov na šport, riadenia športového tréningu a súťaženia na rozličnej výkonnostnej úrovni. Sú v nej zachytené odkazy na najnovšie výskumné sledovania a skúsenosti z vedných disciplín o športe. Tieto odkazy sú z oblasti realizovaných výskumných sledovaní v jednotlivých vedných disciplínach ako sú športová medicína, fyziológia, biomechanika, psychológia, sociológia, manažment a iné.Do prvých troch kapitol autori zaradili základné pojmy ako šport, športový výkon, výber talentov na šport a súťaženie. Obsahom didaktiky športu sú operatívne a materiálne prvky (metódy, formy, prostriedky, pomôcky, podmienky, atď.) športového tréningu a problematika riadenia.

NÁZEV SOUBORU: Teória športu a didaktika športového tréningu.pdf

AUTOR: Tomáš Kampmiller

ISBN: 9788089257485

VELIKOST SOUBORU: 2,25 MB

STÁHNOUT ČÍST

TEÓRIA A DIDAKTIKA Charakteristika džuda Etapy vývoja Š portová príprava Zložky športového tréningu Stavba športového tréningu Š portová príprava detí a mládeže Osobitosti športovej prípravy žien ... Vydala Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komneského v Bratislave Tla č: Peter Ma čura-PEEM, Sokolíkova 11 ...

Turistika je jednou z najpopulárnejších voľnočasových aktivít. Venujú sa jej ľudia bez predošlej športovej skúsenosti, ale aj aktívni či vyslúžilí športovci. Na turistických chodníkoch stretávame celé rodiny, osamelých diaľkarov a ultramaratóncov. Asi sa nikto nebude sporiť, že táto voľnočasová aktivita má široký záber výhod pre tých, ktorí jej čaru ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY